Verksamhetsidé

  • Vill vara en positiv kraft i Varberg för de som har det svårt på olika sätt.
  • Vill tillsammans med alla de positiva krafter i Varberg hjälpa människor tillbaka till ett fungerande liv.
  • Vill vara en hjälp för de som vill lämna missbruk och kriminalitet.
  • Vill arbeta förebyggande mot drog och alkoholproblematiken bland de unga i Varberg.
  • Vill sträcka ut en hand till de behövande i U- länder och katastrofdrabbade områden.

Verksamhetsbeskrivning
Second Chance är en del av Pingstkyrkans sociala arbete, en ideell förening som arbetar för att vara en hjälp för Varberg och Världen. Vi samarbetar med Varberg kommun, Försäkringskassan, AF, Kriminalvården Halland, PMU (Pingstmissionens utvecklingsarbete) mm.
Vi vill skapa meningsfull sysselsättning för personer som behöver hjälp och stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden, samt behöver hjälp med att skapa en stabil livssituation.
Samtidigt som vi är en hjälp för personer i Varberg kan vi sända ut medel (överskottet från vår second hand butik) till olika biståndsprojekt runt om i världen.
På kontaktcentret motiverar vi personer till att ta steget in i vår sysselsättning som är förlagd till Värnamovägen 2.

LP-kontakt på Engelbrektsgatan 17 (tidigare Café Porten i Pingstkyrkan):
Verksamhet med ”låg tröskel”, en gemenskap där många ensamma, hemlösa samt missbrukare känner sig trygga. Här får man komma som man är. Man blir bjuden på frukost och fika. Det sjungs och samtalas om livets frågor. Många känner att stödet från personalen och frivilligarbetarna är livsviktig.

Sysselsättning på Second Chance:
Vi arbetar med de som visar på en motivation att ta sig tillbaka till ett fungerande liv utan droger och alkohol. Man blir inskriven och sysselsatt i verkstan och/eller snickeriet.  Här får man handledning, coachning i en trygg miljö, som skall leda till en bättre tillvaro för den enskilde individen, personligt, andligt och socialt

Second Hand- Butiken:
Butiks och lagerarbetet skapar stora möjligheter för sysselsättning för personer med arbetsnedsättning, långtidsarbetslöshet, etc. Här kan man i sitt eget tempo komma tillbaka till arbetsmarknaden igen.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00