Smågrupper

Smågruppen – församlingens hjärtslag!

Som församling vill vi arbeta på flera nivåer av gemenskap. Eftersom vi är flera hundra i församlingen en omöjlighet att bygga en nära gemenskap med alla.
Vi tror att var och en av oss behöver få bli sedd och hörd. Vi tror även att vi behöver utvecklas som människor och som troende i närhet till andra. Därför vill vi erbjuda, dig som vill, en nära gemenskap via en av våra smågrupper.

Kom med i en smågrupp idag!

I ett samhälle, där tillvaron snurrar allt snabbare, blir de små och nära gemenskaperna allt viktigare.
Vi möts i hemmen, delar livet och försöker skapa trygga miljöer där vi tillsammans kan växa – både i våra relationer och i vårt andliga liv.

Vad är en smågrupp?

En smågrupp är en liten gemenskap i den stora kyrkan, där vi…
… bryr oss om varandra
… växer i vår tro tillsammans
… hjälper varandra i praktiken
… ständigt välkomnar nya

Hur gör jag för att gå med i en smågrupp?

Du kontaktar:

Boine & Lillemor Gepertz
0340-21 96 16 eller

Tillsammans hjälper vi dig att hitta en smågrupp som passar dig.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00