LP Kontaktcenter

Totalt finns mer än 60 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppethus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.

När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. Vår personal har oftast själva erfarenhet av beroendeproblematik. Dessutom har vi alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla vi som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Här kan man på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. Ofta anordnas utflykter och andra gemensamma aktiviteter. LP-kontakterna erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

 Målsättning:

Målinriktning för LP-kontaktcenter  är att personer med missbruks- och/eller sociala behov skall blir uppmuntrade och stärkta till en bättre livssituation. Utifrån en kristen grundsyn och med en tydlig förankring till livet vill vi ge kraft och redskap till ett liv utan alkohol- och drogberoende.

Vi har i genomsnitt  ett 20-tal personer/dag som besöker vår lokal på Kungsgatan.  Många av våra gäster kommer varje dag, andra någon gång i veckan.
Upplägget är som vanligt enkelt med fika och samtal. De händer allt som oftast att vi får hjälpa någon av våra gäster med praktiska saker som berör livet. Det kan vara att handla mat, hjälpa till med att flytta, fylla i papper, mm.
Julbord, minnestunder, gruppsamtal och utflykter är också återkommande inslag i vår verksamhet.

Upplägg:

Kontakten har öppet:
mån – fre mellan 9.00-12.00
tor 10.00-12.00

Tisdagar och torsdagar kl 11.00 lagar vi lunch ihop.
Varje morgon före öppning är det morgonbön mellan 8.00-8.30.
Tisdagar 10:00 ”dagens uppmuntran” uppmuntrande ord som ger hopp.

Målet med dessa samlingar är att genom ordet och livsberättelsen visa på Guds kärlek och att ge riktlinjer för ett bättre liv utan alkohol och droger.
Ca en gång i månaden har vi LP möte i Bua. Ytterligar en gång i månaden åker vi på någon utflykt.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00