LP -Socialt center


LP- Socialt center i Varberg fungerar som ett öppethus med kafé och dagverksamhet.

När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. Vår personal har alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla vi som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Här kan man på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. Ofta anordnas utflykter och andra gemensamma aktiviteter. LP-kontakterna erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Målsättning:
Målinriktning för LP-Socialt center är att personer med missbruks- och/eller sociala behov skall blir uppmuntrade och stärkta till en bättre livssituation. Utifrån en kristen grundsyn och med en tydlig förankring till livet vill vi ge kraft och redskap till ett liv utan alkohol- och drogberoende.

Kontaktcentret
Det är en hel del personer som besöker vårt LP kafé på Engelbrektsgatan 17.  Många av våra gäster kommer varje dag, andra någon gång i veckan.
Upplägget är som vanligt enkelt med fika och samtal. De händer allt som oftast att vi får hjälpa någon av våra gäster med praktiska saker som berör livet. Det kan vara att handla mat, hjälpa till med att flytta, fylla i papper, mm.
Julbord, minnestunder, gruppsamtal och utflykter är också återkommande inslag i vår verksamhet.

Vi håller små samlingar där vi delar livet och försöker uppmuntra våra gäster till ett liv utan droger. Målet med dessa samlingar är att genom ordet och livsberättelsen visa på Guds kärlek och att ge riktlinjer för ett bättre liv utan alkohol och droger.

Kontakten har öppet:
tis – tor mellan 9.00-12.00
fre 11-13 (matutdelning 12.00)

Stödboendet (tillfälligt pausat. p.g.a. byte av lokaler)
Stödboendet med tillhörande lägenheter skall knytas ihop med LP kontaktens verksamhet. I dagsläget är vi utan fastighet för detta men vi hoppas och tror att vi åter, inom en inte för lång tid, ska kunna ha boende.
LP kontakten skall fungera som ”motor” där platsansvarig för LP ansvarar för stöd och akutboendet samt att bedriva LP kontaktens verksamhet. Med LP kontakten i anslutning till lägenheterna skapas närhet mellan de boende och stödpersonalen.
Vår tanke är att kunna ha sysselsättning och boende som en helhet. Vilket innebär att under tiden man är placerad på sysselsättning kan boende erbjudas. På samma sätt erbjuda sysselsättning samtidigt som man placeras i boendet.
Vi vill även erbjuda boende med kort varsel för de som behöver akut hjälp.
Syfte
• Att erbjuda individen en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt möjliggöra boende i ”egen” lägenhet.
• Att skapa förutsättningar för en positiv förändring genom att bygga relationer mellan personal och den enskilde. Genom en grundtrygghet i boendet och
bärande relationer till personal skapas förutsättningar för den enskildes utveckling.
• Minska isolering genom att personen får befinna sig i ett socialt sammanhang som kan leda till integrering i samhället.
• Sysselsättning som ger meningsfullhet och självförtroende och på sikt bidrar till att individen blir tillgänglig på arbetsmarknaden.

Kontakt:

Verksamhetschef Second Chance/LP
Semias Schenberg
0340-54 51 81
semias@varbergpingst.com

Platsansvarig LP – Socialt Center
Christian Bergström
0340-611600

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00