Deeper

Deeper är vår församlingsbibelskola där vi under några kvällar per termin djupdyker i olika ämnen utifrån Bibeln och den kristna tron. Ibland är det någon från församlingen som håller i undervisningen och ibland bjuder vi in gästföreläsare. Alla som vill är välkomna – det kostar inget och ingen anmälan krävs.

Våren 2020 kommer Karolina Olofsson hålla i bibelskolan. Temat för våren är ”Lev i Kristus – Att läsa och förstå Bibeln utifrån Efesierbrevet”.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00