Dag 9

Dag 9

Drömmar och visioner från Gud

Att drömma och visionera brukar man ibland säga är de välbeställdas privilegier eller de ungas. Men bibeln uppmuntrar varje människa att drömma och be om både en profetisk insikt som att drömma.

När Petrus talar på pingstdagen vid Andens utgjutande så citerar han Joels profetia. Han talar om att den som blir berörd av Guds Ande får möjlighet att få nya visioner för sitt liv och för Guds rike.

Joel 2:28
Därefter ska jag utgjuta min Ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, och era unga män se syner.

I denna profetia så talar Joel om att söner och döttrar ska få skåda in i Guds tankar och visioner. Drömmar är inte bara förbehållet unga, också äldre ska ha drömmar!

Utifrån ett personligt perspektiv så kan vi lita på att Guds tankar är välgångens, framtidens och hoppets tankar.

Jeremia 29:11 NUB
Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp. 

Men också som församling kan vi lita på att det är Guds tankar som gäller för hans församling.

Jesus säger till Simon som får ett nytt namn, Petrus, att jag ska bygga min församling!

Matteus 16:18 NUB
Jag säger dig att du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. 

När livet blir tufft och vi möter utmaningar så är det lätt att våra drömmar blir lidande. När församlingen upplever förföljelser eller hån så kan det vara svårt att våga tänka expansivt och framåtriktat. Vi mister kraften att se längre och vår horisont minskar. Men Gud som har gett oss av sin Ande vill förnya vårt sinne och ge oss en tro på att hans vilja alltid kommer att ske.

Egen bön:
Jesus, ge mig av din Ande så att jag kan se det du längtar efter att visa mig. Låt mig få växa i din närhet och låt ditt ljus lysa upp mitt sinne och mina tankar så jag kan avgöra vad du ser för mitt liv!

Församlingens bön:
Herre, låt oss som din församling få börja drömma om ditt rike som du vill bygga. Låt oss få tro för att du vill göra ditt namn känt i vår stad. Låt oss inte backa när du utmanar vår tro för att se en större horisont än den vi har idag.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00