Dag 8


Dag 8

Barn och ungdom

Våra barn och ungdomar är vår framtid. Men redan nu är de värdefulla. Deras betydelse är svår att omfamna. I ett barn och en ung människa ser vi mycket av den livskraften som Gud har lagt ner i skapelsen. 

När Jesus ska ta exemplet på närhet till fadern och ett rent hjärta så ställer han barnet i centrum. 

Lukasevangeliet 18:17 SFB15
Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 

Barn är värdefulla i Faderns ögon. Han värderar dem så mycket att han ställer deras skyddande änglar i blickfånget av sig själv.

Matteusevangeliet 18:10 SFB15
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte. 

Att få vara en gemenskaps som värnar om barnen och de unga är ett bönämne värt att fokusera vid. Det innebär alltid en anpassning när en familj får ett barn. Så även i församlingen. Barnet och den unga människan behöver få känna att både Jesus och församlingen älskar dem och de är viktiga i våra ögon. 

Markusevangeliet 10:14 SFB15
När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 

Låt oss be för en miljö där unga människor dras till gudsgemenskapen och där vi underlättar för att de ska känna sig hemma.

Ordspråksboken 22:6 SFB15
Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. 

Egen bön:
Herre låt mig få se på nästa generation som du gör. Låt mig få vara ett exempel att följa för de som kommer efter mig.

Församlingens bön:
Låt oss få vara platsen där unga människor finner dig. Herre gör oss villiga att gå ”den extra milen” för att vår gemenskap ska attrahera nästa generation.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00