Dag 7

Dag 7

Församlingens sociala verksamhet

Hebreerbrevet 13:16 SFB15
Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. 

När vi ska leva ett trovärdigt liv som troende så kommer det alltid att gå tillbaka till hur vi lever vårt liv och vår människosyn. Vi är kallade att göra gott. Vi förväntas göra de goda gärningar som Gud i förhand har berett för oss. 

Galaterbrevet 6:9-10 SFB15
Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. 

Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. 

Det finns en välsignelse som hör samman med sådd och skörd, hur vi behandlar andra och vad vi gör för att visa Guds kärlek till våra medmänniskor.

Egen bön:
Jag ber att jag idag ska få kraft att visa din kärlek till dem jag möter. Jag ber också om att jag ska vara villig att göra de goda gärningar som du har förberett för mig.

Församlingens bön:
Låt oss som församling få utveckla det som du vill att vi ska göra för att återspegla den kärlek du har för vår stad och vår nation. Låt oss även göra gott ut över vår värld så att evangeliet, det glada budskapet blir sett och trott.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00