Dag 6

Dag 6 

Kraft i predikan och förbön

Jakobsbrevet 5:16 B2000
Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. 

Första Korinthierbrevet 2:4 B2000
Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; 

Idag behöver vi som församling och enskilda kristna återigen upptäcka bönens och ordets kraft.

Vi tror att bibeln är Guds ord men har ibland svårt att få ner det i vår vardag!

Vi tror på att bön förändrar förhållanden men vågar ibland inte tro att det gäller oss.

Idag är tiden för fördjupning av vår förtröstan både på ordet och bönen i våra liv.

Egen bön:
Herre, låt mig få vila i tron på att du har mig i din hand och du hör mina böner. Låt mig få en fördjupad tro på att ditt ord och dina löften gäller mig. 

Församlingens bön:
Herre, låt ditt ord förkunnas så frimodigt och okonstlat som behövs för att vi ska få se dina löften uppfyllda i vår gemenskap. Låt en bönens ande få råda bland ditt folk.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00