Dag 21

Dag 21

Framtiden i Guds händer

Var kan man finna trygghet och ro i en samtid som möter fler och fler budskap om undergång, orostider och avsaknad av hopp? De som basunerar ut ångest över utvecklingens verkar bli fler, eller så hörs de mer.

I allt detta finns det en plats att hitta frid, vila från tunga tankar, oro och bördor. Jesus såg redan när han vandrade på jorden att människor var betryckta, oroliga. 

Matteus 11:28 NUB
Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Det finns en trygghet i att förstå djupet av Gud vilja och omsorg över våra liv. När vi finns i Jesu närhet så berör den dåtid, nutid och framtid. Han som är av evighet och inte är begränsad av tid och rum, förmår att ge dig en framtid och ett hopp. (Jeremia 29:11)

Guds vilja för världen och våra liv är grundad i hans kärlek men han är den helige, allsmäktige guden som håller oss i sin hand och leder helheten till den punkt där hans vilja blir ”allt överallt”.

När Jesus lär lärjungarna att be så ber han:
Matteusevangeliet 6:10
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Guds vilja är det som ger trygghet inför framtiden. Det är hans goda vilja som ger dig ro.

Nutid och framtid ligger i hans händer och även om du känner att du misslyckats så vill han förvandla din framtid till det som är hans goda vilja för våra liv.

Jesaja 43:19 SFB15
Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. 

Även som församling kan vi lita på att han tar sitt ansvar. Det är hans församling, det är han som bygger den. Det är Hans ansvar att föra fram henne inför Fadern som den älskade brud som han har gett sitt liv för.

Egen bön:
Låt mig, Herre, fatta och förstå att din vilja är god för mig. Att jag kan vila tryggt i din hand även när det stormar kring mig och jag inte ser min framtid. Tack för att min framtid vilar i dina händer. Jag ber, led mig på dina vägar.

Församlingens bön:
Jesus, du som är församlingens Herre och huvud. Vi ber att du ska leda din församling rätt. Nutid och framtid är din. Bygg din församling så att den kan bli till ära för dig. Led oss på dina vägar.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00