Dag 19

Dag 19

Trygghet i Gud och i mig själv

Många idag är känsliga för andras tyckande och tänkande. Det är en samhällsutveckling  som späds på av beroendet av erkännande i sociala medier. Se mig! Älska mig! Bekräfta mig!

Ibland har det sin rot i vår uppväxt. Det kan ha varit en vuxenvärld som inte sett och bekräftat mig, mobbning, social status eller den egna jämförelsen med andra. 

Oavsett vad som är grunden så är många sårade, skadade och därför oroliga och rädda för att inte vara accepterade. 

Resultatet blir en känslighet för hur vi blir bemötta. Vad andra säger om mig analyseras och bedöms. Jag blir otrygg och antingen sluter mig eller agerar utåt. Inåt och tappar gemenskapen för jag vågar inte släppa någon inpå mig och utåt så tappar jag gemenskapen för att jag av rädsla för att bli sårad skrämmer bort andra.

Vad är det du låter forma din självbild och din självkänsla? Var hämtar du ”sanningen” om ditt värde som människa?

Gud, som är en kärleksfull Fader, vill att du och jag ska bli hela på insidan så att det ger synliga resultat på utsidan. 

David säger i Psaltaren 139:14
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Johannes 3:16 säger att du är älskad av Gud!
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Din självbild och självkänsla grundar sig inte i vad du gör, vem du lyckats bli eller andra yttre orsaker som kan ”boosta” ditt känsloliv. De har sin grund i vem du är! Du är Guds barn, älskad av Fadern och Sonen, skapad av Gud till hans avbild och mer värd än allt annat på vår jord.

Jesaja 41:10
Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Egen bön:
Jesus jag ber om att idag få känna din kärlek djupt in i mitt hjärta. Fyll mig med den tryggheten att jag är älskad av dig och därför är mitt värde så oändligt stort.
Ge mig kraften att stå emot när min egna inre röst vill få mig att tvivla på detta. Ditt ord är sanning och där har jag min trygghet.

Församlingens bön:
Herre låt oss som ditt folk få bära budskapet till människor att de är älskade av dig. De har sitt värde i dig och de behöver inte söka sin bekräftelse hos någon annan än hos dig.
Låt vår församling vara en miljö där vi kan känna oss säkra på vem vi är och finna trygghet i gemenskapen. 

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00