Dag 18

Dag 18

Ledning i mitt liv

Många gånger står vi inför val i livet. Det kan handla om utbildningsväg, livskamrat, arbete, bostadsort etcetera.
Vi ber till Gud: Led oss.

Gud är intresserad av alla områden i våra liv. Många är vittnesbörden om hur Herren lett personer in i sammanhang där de ”ska vara”. 

Vi kan få be om Guds ledning i de frågor som vi har och räkna med att han svarar. Han som går med i varje steg i ditt liv vill uppenbara sin vilja för dig. Ibland sker det väldigt tydlig och ibland är det hans stilla viskning, hans kärleksfulla knuff i sidan på dig.

Jeremia 31:9 SFB15
… men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar…

Bibeln säger också att vi kan få vishet kring det som utmanar oss. När vi samtalar med någon och tar råd så kan vi ibland höra oss själva säga det som är uppenbara. Vi hör oss säga det som vi egentligen redan förstått. Gud hade reda talat till oss i tankar och känslor. Vi visste redan det vi inte hade förstått.

Jakobs brev 1:5 SFB15
Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. 

Ordspråksboken 13:20a B2000
Den som vistas bland kloka blir klok… 

Men Gud har gett oss en generell uppenbarelse, Hans Ord. Bibeln, är full av vägledning för ditt liv. Även samvetet har Gud monterat in i oss och vi hör dess röst ofta tala det som är rätt. Det finns en uppenbarelse som inte är dold om du bara vill lyssna.

Mika 6:8 NUB
Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. 

Egen bön:
Idag vill jag vandra på dina vägar. Lär mig förstå ditt ord så jag kan se dina vägar för mig. När jag behöver särskild uppenbarelse så vill du ge det till mig. Tack för att du bryr dig om mig som ditt barn. Led mig där jag går bedjande fram.

Församlingens bön:
Herre led oss med din Ande och låt oss tillsammans få stödja och hjälpa varandra till att komma rätt i våra liv. Låt oss få ha en gemenskap där din vishet flödar fram. Låt ditt ord och dina vägar bli förkunnade på ett sådant sätt att vi kan se vägen vi ska gå.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00