Dag 17

Dag 17

En växande andlig mognad

Första Korinthierbrevet 13:11
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

I vårt dagliga liv så sker en tillväxt och mognad. Det är en naturlig del av livet. Men vi är inte alltid så medvetna om hur vårt andliga liv utvecklas och växer. 

Som Jesu efterföljare är vi kallade att växa i tro och mogna. Det borde vara naturligt för oss att vilja mogna som kristna och lära oss mer om det livet han har kallat oss in i. I församlingen så har jag miljön för min tillväxt. Genom gemenskapen i församlingen så tränas, undervisas och utmanas jag. I församlingen finns de andliga tjänster som behövs för att få mig att växa. Om du vandrar med dem som är vis så kommer du att själv få del av deras visdom.

Efesierbrevet 4:12b-13
De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

Kristi fullhet känns väl som väl stora ord att ta i vår mun. Men önskan är att mogna tillsammans med Jesus. 

Vi har redan bett för Andens verk i våra liv när det gäller hans gåvor och tjänster. Men detta vi stannar till vid idag har att göra med andlig växt.
Paulus skriver i Galaterbrevet 5 om de andliga frukterna. Frukt är inte som gåvor något som kommer direkt utan något som får växa fram över tid. Låt oss sträva efter att växa så att livet i Kristus blir synligt i våra liv.

Egen bön:
Jesus jag vill följa dig och jag vill låta ditt liv vara mitt exempel. Hjälp mig att mogna tillsammans med dig så att jag får mer av andlig urskiljning i mitt liv.
Låt mig få växa tillsammans med ditt folk så jag når mognad i dig. Helige Ande låt din kraft och vishet styrka mig i min längtan.

Församlingens bön:
Fader, vi ber i Jesu namn att vi skulle få vara en församling som är en växtmiljö för den som vill växa i sin tro. Låt en lydnad för ditt ord och en andlig längtan styra vår tillväxt i dig. Uppenbara dig i ditt ord och led oss vidare på din väg.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00