Dag 16

Dag 16

Bön för vår stad

När judarna blev bortförda till Babylonien så var det en del som förespråkade att man inte skulle värna om stället man kom till utan, i sin tanke, vara på väg därifrån. Jeremia talade till folket att Gud sagt att man skulle stanna kvar där i 70 år och därför skulle man söka stadens bästa.

Jeremia 29:7 SFB15
Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. 

När vi söker att göra vårt bästa för den ort vi lever i så är det något Gud ser med välbehag på. Inget är mer fel än att tro att Gud inte skulle vara intresserad av helheten i våra liv. ”När det går väl för den, går det också väl för er.” 

Paulus skriver i samma anda i Första Timotheosbrevet 2:1-4 B2000
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. ’

Ingen står fri från det som händer i samhället därför ber vi om välsignelser över de som har det politiska ansvaret i vår stad.

Men vi ber också om den omvända välsignelsen att vi som församling ska åtnjuta respekt och gott anseende och uppskattning så att vi kan få favör i staden. Inte för vår egen skull utan för det som vi står inför när det gäller framtid för vår verksamhet. Sociala Centret, kyrkans verksamheter etc. 

Ordspråksboken 22:1 SFB15
Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.

Egen bön:
Herre jag ber för vår stad och de som styr den. Jag ber att de ska få vandra där du kan välsigna. Jag ber att jag själv ska få leva det livet som skapar respekt för dig och det liv jag lever i dig. Välsigna mig till att vara en välsignelse.

Församlingens bön:
Jesus låt oss som din församling agera och leva på ett sätt som ger dig äran. Låt din kärlek leda vår väg. Välsigna Varberg och låt väl gå! Låt oss få vandra i din välsignelse och kunna vara med och ge ut ditt goda till en värld som behöver dig. Låt oss söka stadens bästa.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00