Dag 14

Dag 14

Psykiskt helande

I den tid vi lever i så verkar det som om själen mår sämre och sämre. Unga människor mår så dåligt att ca 30 % av dem söker klinisk hjälp för hur man mår i själen. Det är som om samhällets strävan att avskaffa Gud och religion skapar ett ännu större hål i mänskligheten i Sverige. 

I en översättning av Predikaren står det att Gud har ”lagt evigheten i människornas hjärtan”. Är det detta djupa, omättliga hålrum som skapas när vi inte längre vill veta av Gud? Ett svart hål som inte kan tillslutas annat än genom en oändlig Gud som förmår allt och som är allt överallt.

I Psalm 23 så skriver David:
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig.

Det finns också de som kämpar med själsliga sjukdomar som begränsar livsutrymme och livskraft. Gud vill vara med när mörkrets skuggor tycks slå djupt in. Någon mår kanske dåligt av årstiderna eller något ofattbart som har hänt som skapar sorg i djupet, kanske är någon skadad av något eller någon. Kanske du inte vet varför du bara känner sorg, livsleda, mörker. 

Jesus säger att han är ljuset som vill lysa upp ditt och mitt liv. Han är den som ger vägledning och mål. Han är den som fyller ditt liv med mening och vill ge dig en väg som leder från mörker till ljus.

Johannesevangeliet 8:12 SFB15
Jesus talade till dem igen och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 

Han är den som burit dina smärtor. Han är den som gått igenom de djupaste kvalen i Getsemane för att ge dig och mig ljus. Genom hans sår är du helad.

Jesaja 53:4-5
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Egen bön:
Jag tackar dig Jesus för att du ser till mig som kämpar i själens skuggområden. Jag ber dig att du ska komma och lysa upp mitt liv och ge mitt liv det ljus och innehåll som bara du kan ge.
Låt mig får vara ett ljus där jag går fram, ett vittnesbörd för den som kämpar att det finns En som kan ge livet mening igen.

Församlingens bön:
Herre, du som vunnit segern över mörkret och dess välde. Låt ditt ljus och ditt liv få stiga in i mörkret i vår stad och vårt land. Så att människorna, unga som äldre, som kämpar mot depression och själslig sjukdom kan bli befriade och känna att de kommer ut i ljuset. Hela själsliga sår och sjukdomar. Låt ett nytt liv växa fram. 

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00