Dag 13

Dag 13

Befrielse från beroende

Vår församling är djupt engagerad i socialt arbete genom vår Second Chance-verksamhet. LP – Socialt Center är den plats där många av våra möten med människor med beroendeproblematik sker. Detta är ett ganska så synligt beroende. 

Där längtar vi att Guds kraft ska få verka så att de blev av beroendet av alkohol och droger och blev befriade i ett enda nu. Åtminstone att man får kraften att bryta sina vanor som håller dem fångna i missbruk. 

När Jesus kommer till Nasarets synagoga så ger han sin programförklaring genom profeten Jesajas ord.

Lukasevangeliet 4:18-19 SF15
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Guds längtan är att ge de fångna frihet! Den friheten finner vi ingen annanstans än hos Jesus. Genom hans namn har vi fått frihet från synd, dom, blindhet, fångenskap, sorg och hopplöshet.

Men bundenheten är inte bara i ett alkohol- eller drogmissbruk. I de välartade sammanhangen existerar bundenhet också. Bundenhet till pengar, girighet, snålhet, prylar, sex, skvaller, förtal, materialism men även till självförakt som leder till självskadebeteenden, depression.

Jesus kom för att sätta oss fria. Bundenhet från förtryck och ofrihet var Jesu uppdrag. 

Kolosserbrevet 1:14 SFB15
I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. 

Du som på något sätt är bunden, Jesus kom för att ge dig frihet. Låt Jesu förlåtelse och kraft verka i ditt liv idag. Till befrielse och glädje i honom.

Egen bön:
Jesus du som dog på ett kors för att jag skulle bli fri. Jag ber dig befria mig från bundenhet i mitt liv idag! Befria mig från ………… (din bundenhet) och låt mig få vandra i din frihet framöver.
Jag ber också att få vara stödet för den som kämpar. Visa mig till den som behöver hjälp.

Församlingens bön:
Herre låt oss som församling få fortsätta arbeta i befrielsens tjänst. Låt din kraft verka i vår gemenskap så att när vi ber för varandra så får vi uppleva befrielsens kraft. Låt vår gemenskap vara en gemenskap som ger stöd för den som kämpar en ojämn kamp. Ge oss din kärlek!

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00