Dag 12

Dag 12

Ledarskap och pastorer och deras familjer

Ledarskap är en del av livet och även en del i församlingen. Alla står vi under någon form av ledarskap, antingen direkt eller indirekt. Ledarskap ser vi genom hela bibeln. Gott och dåligt återges genom bibelns berättelser. Detta för att det ska vara exempel för oss. 

Gud ser inte negativt på ledarskap. Jesus var den naturlige ledaren när han kallade sina lärjungar. Gång på gång visar han att hans ledarskap berörde mer än de 12 som var närmast. 

Paulus talar om församlingsledare i flera av sina brev. Timotheos och Titus, hans medhjälpare, fick i uppdrag att tillsätta ledare i församlingarna som Paulus planterat.

Titusbrevet 1:5 B2000
När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar

Därför kan vi säga med frimodighet att ledarskap är bibliskt och att det är något som behöver få Guds välsignelser över sig.

Det som är kallad in i ett andligt ledarskap blir bedömd från minst två håll. Av dem som man leder och av Gud. Ledaren kommer att få avlägga räkenskap inför den högste herden/ledaren.

Hebreerbrevet 13:17b
De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.

Vi vet att den som kallat ledare och lärare för hans församling även kommer att bedöma med strängare blick på det förvaltarskap som pastorer och förkunnare har åtagit sig.

Jakob 3:1
Mina syskon, inte många av er ska bli lärare, för ni vet ju att vi ska granskas strängare.

Vi är alla människor med fel och brister. Vi behöver alla Guds nåd. Men den som står i ledarskap i en församling har ett större ansvar över sitt liv. Därför är den personen också mer intressant för ”fienden” att förleda och få att falla.

Låt oss be för församlingsledning och pastorer inklusive deras familjer.

Egen bön:
Jesus led mig i min bön för den som står i ledande funktion i din församling. Låt mig se på vilket sätt jag kan ge mitt stöd för att vi tillsammans ska ha framgång som din församling. Herre låt mig få vara villig att säga mitt ”ja” om du kallar mig in i ledarskap.

Församlingens bön:
Jesus vi ber om beskydd över de som du ställt som ledare i din församling. Bevara dem och håll dem i din hand. Låt dem få uppleva den välsignelse som du kan ge och håll dem nära dig. Kalla nya ledare in i tjänst för ditt rike.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00