Dag 11

Dag 11

Andliga tjänster och gåvor

En grundläggande tro som vi har är att Gud är intresserad av sin kyrka och sina lärjungars liv. Han är den som sänt sin Ande för att vara vår hjälpare. Och Anden vill också vara vår lärare. Jesus sa att Anden skulle undervisa och påminna oss om allt som han sagt.

I sin församling har Fadern satt olika tjänstegåvor för att stödja och utveckla församlingen. Efesierbrevet 4 talar om apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Dessa skulle göra de heliga mer skickliga och därigenom utföra sin tjänst. Men detta innebär inte att det bara är 5 personer som ska leva ut dessa tjänstegåvor. Varje person som finns med i församlingen har en eller fler gåvor som man känner sig bekväm med. 

Utvecklingen i församlingen ligger i att vi tillsammans får tjäna med det som är vår specifika tjänstegåva. I arbetet som Fullers teologiska seminarie när det gäller församlingstillväxt så konstaterade man exempelvis att cirka 10 % av församlingsmedlemmarna drogs starkast åt evangelistens tjänst. Det innebär att det finns ett visst antal i en församling som brinner för detta särskilt.

Även i de andliga gåvorna (1 Kor. 12) så uppmuntras vi att inse och tro att Anden vill använda våra liv för Guds rikes bästa. ”Hos var och en”, understryker Paulus.

1 Korintierbrevet 12:7
Hos var och en manifesterar sig Anden så att den blir till det gemensamma bästa.

Det finns en plats för dig att tjäna, det finns en gåva att växa och betjäna andra med för var och en som vill.

Vi önskar att vår församling skulle få bli platsen för att betjäna och tjäna för Guds rikes bästa. 

Egen bön:
Herre, låt mig få se och växa i den tjänstegåva som du har lagt ner i mitt liv. Låt tron växa i mitt liv för att använda dina gåvor till din församlings bästa.
Låt mig aldrig tvivla på att du vill använda mitt liv för att bygga ditt rike.

Församlingens bön:
Vi ber att vår församling ska får vara platsen för fler att komma i funktion och blomstra i de gåvor som du gett oss. Både i naturliga, andliga och tjänste-gåvor.
Vi ber om en trosatmosfär som gör det enklare att ställa våra liv till ditt förfogande och mod att leva ut och växa i sina gåvor.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00