Dag 10

Dag 10

Upprättade familjer & äktenskap

I bibeln så lyfts familjens och äktenskapets värde högt. Till detta kommer att äktenskapet var en av Guds tankar för tvåsamhetens samlevnad. Det är där han gett förutsättningarna för det intima i ett äktenskap att finna en trygg miljö att utvecklas.

Jesus själv säger om äktenskapet i Matteusevangeliet.

Markusevangeliet 10:6-9
Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.

Oavsett vad tidsandan säger så tror vi att fungerande äktenskap är den bästa kuren för ett land som vill växa i trygghet och utvecklas som nation.

Varje år är det många familjer i Sverige som slås sönder av att makar inte orkar kämpa mer med icke-fungerande relationer. 

Vi behöver stå upp mot missmod, själviskhet och mot tron att gräset är grönare på andra sidan staketet. Utan uppmuntra till att vattna det man har.

Vi behöver be för makar som lever i en relation där den ena parten, eller kanske båda skapar otrygghet och osämja. Där det finne en ojämnhet i förhållandet, där hot och våld är en ständig risk som hänger över parterna.

Vi ber för familjer som lever i detta spänningsfält. För barn och ungdomar som mår dåligt av miljön i hemmet.

Idag skulle vi vilja be för var och en som lever i en relation att man skulle bli berörd av honom som är Kärleken, för att de skulle kunna leva ut den kärleken även till varandra.

Egen bön:
Herre, låt din kärlek beröra mitt liv. Låt mig få bli bärare av en atmosfär av din kärlek till människor runt omkring. Jag önskar även att jag kan få vara med och ge hopp och stöd in i relationer som kämpar.

Församlingens bön:
Fader Gud, du som är kärleken, beskydda äktenskapen och familjerna i vår församling. Du ser dem som kämpar, ge dem din kraft och kärlek till varandra. Hjälp dem att lyfta blicken och hämta kraft från dig till att nå varandra igen.
Vi ber för familjer och äktenskap i vår stad och vårt land. Vi tackar dig för de som mår bra. Men vi ber för dem som har det svårt just nu. Hjälp dem att välja kärleken istället för hårdhet och själviskhet.

Comments

  1. Be för mig och min fru, att Gud helar och upprättar vårat äktenskap. Det är på väg att gå i tusen bitar. Det är inget vi vill. Vi vill att det som en gång var ska komma tillbaka in i vårt äktenskap.
    (tilit, kärlek, och respekt)

  2. Charlotte U says:

    Be för mig och min man att vårt äktenskap upprättas och att vi som familj mor bra och hittar tillbaka till Jesus allihop. Jag vill verkligen det. Be att Jesus talar in i min mans liv om att helande av relationer är möjligt och att Jesus är vägen.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00