Bön och fasta/Dag 16

Dag 16

Bönämne: Vi ber om helande och kraft till våra kroppar. Herre kom och gör ditt under.

Trots tron på Jesus Kristus så är vi inte som lärjungar befriade varesig från sjukdom eller lidande i denna världen.

Att tro att det är inte att leva i verkligheten och inte heller i bibelns förkunnelse.

Dock!!!
Gud har gett löften om att vi som lärjungar har löftet på vår sida att Gud vill och kan hela.

När Jesus sände ut sina lärjungar framför sig sa han till dem: Bota sjuka, driv ut demoner och förkunna att himmelriket är nära. Till och med uppväcka döda.

Matteusevangeliet 10:7-8 SFB15 
Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. 

Det är många exempel på när Jesus botade och uppväckte i Nya testamentet. Många är de som också fått nåden att bil berörda av Guds kraft till helande i sitt liv.

Grunden för detta är att Jesus dog för allt vad syndafallet hade dragit in i skapelsen på korset.

Petrus citerar Jesaja och visar att profeten pekade fram mot när Jesus skulle komma och fullborda detta löfte.

Första Petrusbrevet 2:24 
Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 

Genom Jesu död har vi fått del av den kraft som en dag ska helt och fullt råda när Himmelriket uppenbaras i sin fulla kraft. 

Uppenbarelseboken 21:3-4
Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

Även i Andens utrustande av församlingen genom sina gåvor ser vi hur Anden gör samma sak som Jesus gjort. Han delar ut gåvor för att kraft att hela ska verka bland Guds folk.

Första Korintierbrevet 12:7,9
7Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.  
9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,

Bön: Herre, fyll mig med tro och din Andes gåvor så att jag i mitt liv får se din kraft i verksamhet till människors helande.

Bön och fasta/Dag 15

Dag 15

Denna vecka landar vi i Ande, Själ, KROPP.
Naturligtvis ser vi oss som en helhet som människor. Vi är inte tre delar, vi är en, såsom den treenig Guden är tre men ändå en. Det finns ingen splittring i gudomen. 

På samma gång ser vi att ande, själ och kan påverka oss var för sig och gemensamt. Om själen är sjuk kan den skapa psykosomatiska sjukdomar i vår kropp. Så därför vill vi denna vecka be för att våra kroppar får vara något som Gud kan bruka och välsigna för sitt rike.

Bönämne: Vi ber att du kan använda våra kroppar till ett tempel för dig och att vi får frambära våra kroppar som ett välbehagligt offer inför dig.

I Gamla testamentet så frambars offer i templet. Döda djur blev ett offer till Gud som en välbehaglig doft inför honom.

I Nya testamentet är det Jesus som är offret som fullkomnade alla andra offer. Men inte desto mindre säger Paulus att våra liv får bli ett offer till Gud. Ett LEVANDE offer. Ett offer som får bli en välbehaglig doft inför vår Fader.

Romarbrevet 12:1 SFB15
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 

Kroppen är platsen för Guds Ande att verka i våra liv. Vi är en helhet så är det inte oviktigt vad vi gör med det som är vår kropp. När vårt inre, ande och själ har blivit berörd av Guds kraft så uppmuntras vi att leva ett liv som ger lovets offer till Gud. Att vi ärar Gud med vår kropp.

Därför är det, än en gång, inte oviktigt vad vi gör med vår kropp.

När Paulus lite tidigare i Romarbrevet talar om vad vi är i Kristus och vad försoningen gjort med oss så skriver han.

Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.

Låt oss sträva efter att leva ett liv i Gud som gör att hans välbehag kan vila över våra kroppar. Låt oss sträva efter att våra kroppar ska få bli en plats där Gud Ande trivs.

Första Korintierbrevet 6:19 SFB15
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 

Bön: Gud rena mig så att du fullt ut kan bo i mitt hjärta. Låt mitt liv bli en lovsång till dig!

Bön och fasta/Dag 14

Dag 14

Bönämne: Hjälp mig att tänka dina tankar och att skapa större utrymme för ditt rike i mitt liv!

Många gånger är det vårt tankeliv som begränsar vår tro och vår tillit till Gud. Vi ser på våra begränsningar och sätter också taket för vad vi tror att vi ska kunna åstadkomma.

Vi lever i det ”naturliga”. Men vår tro utmanar oss till att se att Gud kan komma in med det övernaturliga i våra liv. Vi lever i vårt linjära medvetande och liv. Gud är av evighet till evighet. 

Psaltaren 90:2 B2000
Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. 

Om Jesus står det i Hebreerbrevet 13:8 
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 

I tidningen Dagen (2015) skrev man en artikel om Den linjära tiden och Guds tid utifrån bibelns uttryck för dem, cronos och kairos.

”När tiden var inne sände Gud sin son. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Uttrycket ”när tiden var inne” återkommer på många ställen i Bibeln.
För Guds tid verkar inte vara som annan tid. Den är nämligen alltid ”inne”.

– Guds tid är något som skapas när han griper in, säger Mikael Tellbe, docent och högskolelektor­ i Nya testamentet.
– Det är ett sätt för bibelförfattarna att signalera att Gud leder och har kontroll över saker och ting, även om allt inte är förutbestämt.

På grekiska kallas den här speciella tiden ”kairos”. Den kan översättas med ”en viss tidpunkt. Det rätta ögonblicket”.
Att leva med ett inre övertygelse om att mitt i mitt linjära liv så finns ett Guds kairos som vill bryta in gör min förväntan större.
Det är aldrig slut i och med att jag nått mina begränsningar. Det finns alltid en dimension till i mitt liv som jag har tillgång till.

Därför är finns det alltid ”tid” för Herren att bryta in i våra linjära liv och skapa andra förutsättningar än de som vi ser framför oss just nu.

Första Johannesbrevet 4:4 SFB15 
Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. 

Han som är i oss är större än våra omständigheter. Och även om jag inte ”får det precis som jag vill” så vet jag att det bästa ändå ligger framför den som satt sin förtröstan på Gud.
Gud vill förmera ditt tankeliv så att det blir ett utvidgat område där han agerar. Det är inte din egen kraft eller din egen förmåga som är grunden utan Gud som verkar i dig.

Andra Korintierbrevet 10:4-5 SFB15
Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, ’

Bön:
Gud hjälp mig att förtrösta på dig och dina möjligheter mer än på mina egna. Låt mig förstå att dina tankar för mig är högre och större än mina egna tankar. 

Psaltaren 139:17 B2000
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. 

Bön och fasta/Dag 13

Dag 13

Bönämne: Vi ber att folket i vår stad och vårt land ska vända sin själ/hjärta till Gud.

I Joels profetia, som även Petrus citerade på pingstdagen, står det:

Joel 2:28 SFB15 
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. 

På pingstdagen ser vi den profetian börja bli uppfylld. Guds Ande vill råda över allt kött. Över all mänsklighet, över det som ännu inte förstått vem Gud är.

Gud vill utgjuta sin Andes kraft och liv över varje människa. Idag upplever vi att detta också börjar synas i vårt land. Det blir fler och fler som undrar över detta med vad livets djupaste mening egentligen är.

Människors hjärtan/själar är öppna för att ta in en kunskap som man förut kanske har ignorerat som fåkunnigt och infamt. 

Men idag verkar Guds Ande på människor sinnen så att man börjar förstå sitt behov av Gud.

Profeten Elia säger:
Första Kungaboken 18:37 SFB15 
Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.

Det finns en överbevisning och en Guds kraft till förändring som kan komma över människor.

Johannesevangeliet 6:44 
Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Vi ber att Fadern ska omvända hjärtan till sig.

I Psalm 22, en psalm som räknas som en Messias-psalm står det om hur Jesus ska lida, men även hur detta ska sprida sig.

Psaltaren 22:28-29 SFB15
Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens och han råder över folken.

Det finns ett löfte om att Gud vill att alla ska komma till tro på Jesus.

Första Timoteusbrevet 2:3-4
Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Vi ber: Låt människosjälen i Varberg vända sig till dig!

Bön och fasta/Dag 12

Dag 12

Bönämen: Herre ge oss kraften och viljan att förlåta, både oss själva och andra.

Bibeln är väldigt tydlig i detta med med förlåtelse. Gud själv har låtit sin kärlek flöda till oss genom sin nåd och förlåtelse över våra liv. 

Så älskade Gud världen att han genom Kristus var beredd att förlåta dig och mig våra överträdelser. Ge oss ett nytt liv i frihet.

Förlåtelse har med mitt egna liv att göra. Den som inte förlåter kan räkna med att bitterhet kommer att växa sig stark i själen.

Även mot dig själv behöver du ibland vara nådig. Många av oss har gjort saker som vi önskar att vi aldrig gjort. Självförakt kan växa ur en sådan händelse. Men Guds förlåtelse över våra liv behöver få göra att vi förlåter oss själva också.

I relation till andra har det kanske ännu större bäring på våra liv.
Någon ha sagt: att inte förlåta är som att dricka dödligt gift och hoppas att den andre ska dö.

Frihet handlar om att förstå detta med förlåtelsen.
Ska jag bara sopa under mattan, kanske någon frågar? 

Naturligtvis inte. Den som sopar under mattan har inte förlåtit och blir inte fri. Hon har bara försökt dölja problemet inte bli fri från det.

Att förlåta handlar om att erkänna för sig själv att man blivit sårad, erkänna att man känner sorg, besvikelse, till och med bitterhet. Och med ett medvetet val gå till Gud med detta och be om kraft att förlåta. Förlåtelse handlar om att lägga ner mina anspråk på den som jag har något att förlåta. Säga både till sig själv och till Jesus: Jag vet att jag tycker mig ha rätten på min sida, men i ditt namn lägger jag ned mina anspråk på min nästa för att jag själv ska bli fri.

Jesus säger i Lukasevangeliet:
Lukasevangeliet 6:28 SFB15 
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. 

Det är en tuff befallning Jesus ger oss.
Men till och med den förlåtelse som vi vill ha över vårt eget liv bygger på detta med att ge förlåtelse.

Jesus undervisar i Fader vår:
Matteusevangeliet 6:12 SFB15
Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 

Han tillägger:
Matteusevangeliet 6:14-15
För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Det har med en församlings friskvård att göra detta med förlåtelsen. 

Även om vi önskar att den ”skyldige” ska be om förlåtelse så förstår vi Jesu undervisning på så sätt att, som vi har blivit förlåtna så ska vi också förlåta. Det påverkar inte bara oss utan många andra om bitterhet får växa.

Hebreerbrevet 12:15 SFB15
Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. 

Låt kärleken till Gud och till dig själv bli grunden för att du älskar andra.
Galaterbrevet 5:14 SFB15 
Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. 

I församlingen vill vi försöka odla en sådan respekt och kärlek mot varandra så att kraften till förlåtelse finns.

Efesierbrevet 4:32 SFB15 
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. 

Bön och fasta/Dag11

Dag 11

Vi ber för människor med psykisk ohälsa

Runt omkring oss hör vi rapporter som säger hur illa det är ställt, hur dåligt vi mår, hur trasigt och brustet och hopplöst det är. Unga mår allt sämre. Äldre är allt mer ensamma. Psykisk ohälsa kryper lägre ner i åldrarna och statistiken är inte positiv. Men det finns en motvikt till allt detta. Det finns en kraft att räkna med. Det finns ett hopp. 

Idag ber om ljus i mörkret för dessa människor. Vi ber om frihet från mörker, ångest och depression. Vi ber att Jesus som är världens ljus skall förvandla och befria.
(Joh 1:5 Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det)
(Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder)

Psykisk ohälsa är ofta tätt sammankopplad med vår identitet och vår identitet sitter ihop med vårt barnaskap hos Gud. Jag vet vem Gud är och därför vet jag vem jag är i honom. Jag vet vem Gud är och jag litar på honom. Därför låter jag Gud berätta för mig om vem jag är. Vi får inte reda på vilka vi är i mullret av alla röster runtomkring oss som alla vill påstå något om oss. Vi får inte reda på vilka vi är i närheten av människor. Vi får veta vilka vi är i Guds närhet. 

Det kan vara svårt och ibland tar det tid. Ibland ser vi inte genombrottet här på jorden och ibland får vi istället sörja med de som sörjer. Men Guds uppmaning till oss är densamme oavsett om genombrottet kommer på jorden eller först i himlen. Vi ska älska varandra, genom allt, bära varandras bördor och peka på hoppet som finns i Jesus. 

Låt oss hålla blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare utan att någonsin för den delen trivialisera eller förminska människors lidande. Jesus led, Jesus grät, Jesus fylldes av medlidande och Jesus agerade alltid. Jesus erbjöd alltid hopp. 

Idag ber vi om hopp för psykisk hälsa.
(Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.)

Bön och fasta/Dag 10

Dag 10

Bönämne: Vi ber om renhet i tankar och ord.

Tänk om det gick att be Herren om nåden att aldrig mer bli frestad eller att låta något orent ord gå över vår mun.

Men vi har inte blivit lovade en ”Quick fix” utan Gud vill verka helgelse i våra liv. 

Helgad betyder avskild, helgelse innebär att jag blir mer lik Jesus.

Själslivet blir en spegling av det som finns i våra tankar. Vad vi låter komma in i våra liv. Det du matar dig med kommer att ta upp mer av din uppmärksamhet och bli ditt fokus i livet.

Jesus talar om detta i Matteusevangeliet. Han adresserar det som kommer ur oss och vad det har sin rot. Den som har mött Jesus som sin frälsare och fått ett nytt liv i honom har också startat en ny process av att fyllas med det som är gott. Därför kan hon ta ur det goda och ge vidare.

Matteusevangeliet 12:35 SFB15
En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. 

Idag har vi all sköns blandning av intryck i våra fickor, genom våra smarta telefoner. Med ett klick når du gott som ont. 

Du kan välja idag vad du vill vara fylld av imorgon.

Det som är en uppmuntran är dock att du inte behöver kämpa utan hjälp. Jesus lärde sina lärjungar be kring detta.

Matteusevangeliet 6:13 SFB15
Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda . 

Bestäm dig för att inte ha en lägre standard i ditt liv än att du kan tänka dig möta Jesus och ändå ha någotsånär stadig blick. 

Vi har alla gått fel, vi har alla sagt, tänkt och gjort det som vi inte är så stolta över. Men Du kan bestämma dig idag för att det ska bli förändring från och med denna stund.

Bön: Jesus, rena mina tankar. Rena mitt hjärta. Låt mitt sinne bli mer uppfyllt av dig själv. 

Bön och fasta/Dag 9

Dag 9

Bönämne: Gud, du som är kreatören och skaparen av allt, inspirera mig att leva ut min tro kreativt!

Gud är skaparen av allt. Han är den som sett till att mångfalden finns i sin skapelse. Han har även lagt ned detta i våra liv. I skapelseberättelsen läser vi om Guds resonemang: Låt oss göra människor till vår avbild!

Gud har kreativitet nedlagd i våra liv. En del har en stor portion av detta, andra mindre. Men som kristen så kan vi få använda oss av det kreativa.

Det verkar utifrån bibelns budskap att människan, lämnad till det som finns i henne, inte har kraften att i längden stå emot det som river ned och förstör för henne. Hon blir uppfinningsrik i det onda istället för det goda.

Romarbrevet 1:28, 30a (B2000)
Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,… De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda…

Men Gud vill helga det som är vår kreativitet och låta det verka för hans rike. Kanske är det så att Gud har gett dig en gåva som du har att utveckla. Först och främst i ditt vardagsliv. Han vill att du ska vara lärjunge där du är satt med en kreativitet att lysa för honom vart du går.

Låt oss be att det som är det goda som Gud har förberett för oss ska få utrymme i våra liv att växa och bära god frukt.

Psaltaren 139:17 SFB15
Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald!

Bön och fasta/Dag 8

Dag 8

Denna vecka fokuserar vi på det som tillhör vårt själsliv. Ande, SJÄL, Kropp.

Bönämne: Vi ber om att det goda ska få mer utrymme i våra själsliv.

Filipperbrevet 4:8-9 SFB15
För övrigt, bröder (syskon): allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.

I vår tid är den stora utmaningen inte att vi saknar information utan att det finns ett övertryck av intryck.

Många gånger så kan det vara svårt att sovra och välja ut vad som ska ta utrymmet för våra tankar och våra känslor.

Det verkar som om vi inte behöver anstränga oss speciellt mycket för att det som är negativ, nedbrytande, oroande etc. ska ta plats i våra tankar. 

Inte heller osämja, negativa tankar om andra eller att leva i oförlåtenhet  verkar vara svårt att låta ta upp vårt liv.

Kanske är det därför som Paulus skriver till Galaterna: ”…, tänk på allt sådant.” 

Det vi låter gå in i våra liv och uppta våra tankar, och även ut från vår mun, fyller vårt själsliv. Det är med och fäster våra tankar vid det som vi tillåter vara viktigt. Någon kanske tycker att det är hårda ord men bibeln är tydlig med att det vi fokuserar på fyller våra liv. Det vi ”ger efter för” får vi ta resultaten av.

Petrus skriver också om detta med vårt själsliv.

Första Petrusbrevet 2:11 SFB15
Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. 

Förra veckan bad vi om kraft genom Guds helige Ande för att få växa och mogna som kristna. Därför behöver vi låta Guds Ande påminna oss och hjälpa oss att prioritera det som ger tillväxt i våra liv.

Be idag att få kraft att ”tänka på allt sådant” som bygger upp ditt själsliv och hjälper dig att se Guds godhet i ditt liv, i församlingen och i det sammanhang som du finns.

Bön och fasta/Dag 7

Dag 7

Bönämne: Låt Andens frukt växa i mitt liv!

När vi tänker på Guds Andes verk i våra liv är det lätt att fokusera vid gåvorna som bibeln talar om. Kraft att bota sjuka, Kraftgärningar, Profetisk gåva och så vidare.

Men det som skapar karaktär i en kristens liv är de frukter som Paulus talar om i Galaterbrevet 5.

Galaterbrevet 5:22-23 (SFB15)
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Andens frukt tillhör växtriket. När vi ber om att Gud ska utveckla sin frukt i våra liv så handlar det om att Guds Ande ska hjälpa oss att skapa ett växtklimat i våra liv som understödjer vår tillväxt i Kristus.

Ett kristet liv handlar om att bli mer lik vår Mästare, att börja bära Hans kännetecken i våra liv.

Andens frukt i  våra liv är en väg till detta. Kärlek, Glödje, Frid… 

Längtan som vi behöver dela är att detta ska växa i våra liv. Låt inte själviskhetens kyla ta död på tillväxten i ditt liv.

Så vår bön till Gud är: Låt Andens frukt växa i mitt liv. Låt mitt inre livs miljö vara så att tillväxt i mitt liv ges förutsättningar.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00