Bön och fasta/Dag 4

Dag 4

Bönämne: Vi ber om ett andefyllt socialt arbete.

Ibland när vi tänker på att ”vara församling” så går tankarna lätt till att det är en ”andlig övning” som endast har med mitt inre att göra. 

Men inget verkar vara mer fel om man ser till undervisningen i Guds Ord kring vad det innebär att vara Jesu lärjunge och att vara Kristi kropp som församling.


Gång på gång möts vi av orden att det inre livet måste synas i det yttre handlingarna. Trovärdigt evangelium är ett evangelium som blir kött och blod.

Men att bara landa i att göra goda gärningar och ha ett socialt engagemang blir för ytlig syn på vad kopplingen mellan lära och liv.

Det finns flera aspekter på att vi som församling vill ha ett socialt engagemang. Vi tror att det är Guds kallelse att göra gott. Men vi tror också att det är omöjligt för en andefylld människa att leva själviskt och självupptagen.

Att göra gott tillhör gudsrikets förutsättningar. Men den godheten har med tron på Jesus, andligheten som följer av frälsningen, att göra.

I Kolosserbrevet 3:17 SFBB15 säger Paulus: Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Vi har vår förankring i honom och genom hans nåd får vi göra det goda för andra. Troende och de som ännu inte hitta fram till tron.

Det finns en kallelse över ditt och mitt liv! I Efesierbrevet 2:10 SFB15 står det: Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. 

Och i Kolosserbrevet 1:10 SFB15 Får vi uppmaningen: Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. 

Vi ber om att det vi gör inte ska ha bäring på självuppfyllelse eller präktighetsiver. Vi vill leva ett utgivande liv, därför att det vi har fått av Jesus och den uppfyllelse av Anden som lever i inte kan hållas för oss själva utan måste få ett utflöde.

Johannesevangeliet 7:38-39a Den som tror på mig, som Skriften säger , ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. 

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00