Bön och fasta/Dag 21

Dag 21

Bönämne: Herre, ge mig en vardagstro som bör med sig en välbehaglig doft av himlen.

Kolosserbrevet 4:5-6 SFB15
Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

I vår tid så tror jag att vi mer än tidigare behöver ha en ödmjukhet när det gäller vårt sätt att presentera vår tro. Därmed inte sagt att den behöver vara undfallande, utan udd och utan frimodighet.

Men fördömande av människor och deras val i livet kommer aldrig att hjälpa evangeliet framåt. Vi är inte de som dömer, det är vår Far i himlen som har det ansvaret. 

Naturligtvis kan vi känna en sorg och en nöd för att människosläktet vi är en del av går längre ifrån Gud. Vi vill ju föra människor närmre. Men låt oss istället för att moralisera och fördöma visa på vad det ”nya livet” för med sig. Vilka välsignelser vi har fått när vi tog emot Jesus i våra liv.

Paulus skriver i Första Korintierbrevet 5 att det är Gud som dömer utomstående, inte vi.

Vår bön bör vara att vi får presentera Jesus på ett trovärdigt sätt idag. Att hans namn blir upphöjt, uppskatta och älskat, därför att vi är älskvärda som hans efterföljare.

Men vi saltar våra ord så de inte blir osmakliga och avslagna.

I Apostlagärningarna 16:5 SFB15 står det: Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag.

Det finns ett uppdrag att utföra och en kallelse att fylla. Låt oss i mötet med de människor vi har omkring oss som ännu inte tror vara trovärdiga och sanna mot det som är vårt hjärtas tro.

Då kan vi få samma vittnesbörd om oss som församlingarna som Apostlarna grundade att de stärktes i tron och växte i antal.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00