Bön och fasta/Dag 20

Dag 20

Idag släpper vi temat ”kroppen” och fokuserar på det som man förr kallade ”besökelsetid” eller väckelsetid.

Bönämne: Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Bönen är hämtad från Apostlagärningarna 4:29b-30. Det är Petrus och Johannes som blivit ställda inför Stora Rådet i Jerusalem för att de hade botat den lame mannen vid sköna porten.

Det har troligen gått några år sedan pingstdagens stora väckelsemöte. Församlingen har vuxit i storlek. Men på samma gång har motståndet ökat. Där och då har man försökt hota dem till tystnad. Man har gett dem order att inte längre tala i namnet Jesus.

I det läget när de blir hotade för att hålla tyst så säger Petrus och Johannes: ”Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört.

Hur är det i kristenheten idag och i vår församling i synnerhet. Finns det ett upplevt hot, eller åtminstone en olust, att berätta om vad vi har sett och hört?

Bönen som lärjungarna bad är lika aktuell idag som då! Ge dina tjänare, dina lärjungar, frimodighet att berätta om vad vi har sett och hört!

Vi tror att vi har blivit placerade i Varberg för att vara de som berättar om Guds storverk tillsammans med alla andra frimodiga kristna i vår stad. Låt oss be om ett nytt mod idag att få bli de som bibeln talar om som, Guds folk. De som ger evangeliet vidare utan att skämmas eller blygas.

Gud ska välsigna dig med kraft och mod idag!

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00