Bön och fasta/Dag 19

Dag 19

Bönämne: Herre låt mig få ha en självbild och en kroppsuppfattning som är helgad i dig!

I vår tid är kroppen och livet här på jorden mycket i fokus. Det är utifrån kroppsideal och hälsoideal. Det har med motion, nutrition och miljöpåverkan att göra i många av de artiklar som vi läser.

Det är inte oviktigt att vi ser till kroppen utifrån ett förvaltarskap. Att vi rör oss och åtminstone tänker lite på vad vi stoppar i oss. 

Under vårt jordeliv har vi fått en kropp att förvalta. Men i vår tid när kroppen är så laddad av ideal och förväntningar så är det lätt att den tar upp fokus från min gudsrelation. Det blir ett fokusering som tenderar till avguderi. Vi blir överdrivet fokuserade vid kropparna.

Första Timoteusbrevet 4:8 (SFB15)
Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.

Det är inte oviktigt vad vi stoppar i oss, att vi rör oss, att vi ser till att kroppen får vila etc. Men om kroppen blir det vi lever vårt liv för så blir det osunt.

Vi ser ätstörningar, träningsmani, överdrivet hälsokost-intag, mm. som en del i drömmen om att leva för evigt i denna vår kropp.

För den som saknar ett evighetshopp är det naturligtvis väldigt frustrerande att våra liv har en genomsnittsålder på bara dryga 85 år. Vi vill leva för evigt i dessa våra kroppar. Det finns forskning vars enda mål är att skapa kroppar som lever mycket längre än vi kan idag.

Visst är det så att när det gäller våra kroppar så talar bibeln om förvaltarskap. 

Kroppen är templet åt den Helige Ande och därför uppmuntrar vi till att om möjligt sluta upp med sådant som är direkt skadligt för våra kroppar. Alkohol, nikotin i alla former, för stor konsumtion av socker och fetter etc. Detta har i våra tider blivit allt svårare då kvällspress och hälsopublikationer listar allt mer saker som skadligt. 

Att äta, röra sig, vila, återhämta och njuta av livet bör vara goda vanor som vi gör oss. Inte för mycket eller för lite, utan lagom. I detta fallet är nog ”lagom” en bra värdemätare för gemene man.

I tron har vi också löfte om att även om vi idag är sjuka, begränsade av hinder och skador, så kommer vi att bli fullt upprättade i himlen. Även om det kan kännas som ett klent hopp mitt i prövningen så är det inte, desto mindre, ett hopp om en annan verklighet än den vi har nu. 

Vi ber för var och en som kämpar med hälsoproblem att Gud ska låta sin helandekraft komma över var och en!

Som avslutning denna dag får du ett ord om en ”förhärligad” kropp som Jesus vill ge dig som tror!

Första Korinthierbrevet 15:44 (B2000)
Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00