Bön och fasta/Dag 17

Dag 17

Bönämne: Låt mina fötter få gå på vägar du vill jag ska vandra…

Mycket av bibelns undervisning om kristen tro har med kroppen att göra!

I bibelns undervisning så står det om att gå ut, lägg händerna på, smörj med olja, bryt bröd och dela bägaren, böj knä, gör goda gärningar.

Allt detta och mycket mer är vi uppmanade till att göra med kroppen.

En tro på Jesus har rörelse. Framåt, uppåt, djupare, men också att bli stilla i hans närhet. Vad gör du med ”din kropp” för att leva i och leva ut din tro idag?

Kanske har du begränsningar idag som gör att du inte orkar, kan eller förmår göra så mycket. Då ska du ändå vila i Guds famn. Be, läsa/lyssna på Guds ord, vara förebedjare är uppgifter för Guds rike som är lika högt, och ibland högre värderat, än att bara göra.

Än en gång vill jag citera Kolosserbrevet 3:17 (B2000) där det står:
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Jeremia 31:9 (1917)
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 

Jesus vill leda oss dit han vill att vi ska gå. Han vill låta oss göra gärningar som han redan förberett för oss. Han vill styrka kraftlösa händer och svaga knän. Och han vill göra oss till ljus på en ljusstake för en värld som behöver Guds ljus.

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00