Bön och fasta/Dag 15

Dag 15

Denna vecka landar vi i Ande, Själ, KROPP.
Naturligtvis ser vi oss som en helhet som människor. Vi är inte tre delar, vi är en, såsom den treenig Guden är tre men ändå en. Det finns ingen splittring i gudomen. 

På samma gång ser vi att ande, själ och kan påverka oss var för sig och gemensamt. Om själen är sjuk kan den skapa psykosomatiska sjukdomar i vår kropp. Så därför vill vi denna vecka be för att våra kroppar får vara något som Gud kan bruka och välsigna för sitt rike.

Bönämne: Vi ber att du kan använda våra kroppar till ett tempel för dig och att vi får frambära våra kroppar som ett välbehagligt offer inför dig.

I Gamla testamentet så frambars offer i templet. Döda djur blev ett offer till Gud som en välbehaglig doft inför honom.

I Nya testamentet är det Jesus som är offret som fullkomnade alla andra offer. Men inte desto mindre säger Paulus att våra liv får bli ett offer till Gud. Ett LEVANDE offer. Ett offer som får bli en välbehaglig doft inför vår Fader.

Romarbrevet 12:1 SFB15
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 

Kroppen är platsen för Guds Ande att verka i våra liv. Vi är en helhet så är det inte oviktigt vad vi gör med det som är vår kropp. När vårt inre, ande och själ har blivit berörd av Guds kraft så uppmuntras vi att leva ett liv som ger lovets offer till Gud. Att vi ärar Gud med vår kropp.

Därför är det, än en gång, inte oviktigt vad vi gör med vår kropp.

När Paulus lite tidigare i Romarbrevet talar om vad vi är i Kristus och vad försoningen gjort med oss så skriver han.

Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.

Låt oss sträva efter att leva ett liv i Gud som gör att hans välbehag kan vila över våra kroppar. Låt oss sträva efter att våra kroppar ska få bli en plats där Gud Ande trivs.

Första Korintierbrevet 6:19 SFB15
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 

Bön: Gud rena mig så att du fullt ut kan bo i mitt hjärta. Låt mitt liv bli en lovsång till dig!

Speak Your Mind

*

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00