Påsken är här!

Påsken 2019

Välkommen att fira påsk med oss i Pingst Varberg!

Våra hjärtslag… forts.

På söndag klockan 16:00 fortsätter vi att tala om församlingens värderingar. Denna söndag så predikar Ola Olofsson över ämnena Helhjärtad och Relevant. Missa inte denna söndag! Vi tror att Gud ska möta med det som du kommer med som behov.

Under gudstjänsttid har vi även Barnkyrkan och Kids+ för våra barn!

Våra hjärtslag!

På söndag klockan 16 är det Semias Schenberg som predikar över våra värderingar.

Han predikar om Den kyrka som vi vill vara… Är en generös kyrka & Är till för andra!

Missa inte vår serie som handlar om vad för kyrka vi vill vara och vad vi vill odla för atmosfär i vår gemenskap.
Det vi bär med i ”våra hjärtslag” är det som vi ”läcker” ut till andra!

Våra hjärtslag!

Under några söndagar i vår kommer vi att predika utifrån vårt värderingsdokument. Vi hoppas att detta ska fördjupa vår förståelse för vart vi som församling är på väg och med vilka värderingar som vi vill bygga den framtiden, med Guds hjälp!

Sista gudstjänsten med vårt tema!

På söndag 16:00 så predikar Semias Schenberg på temat: ”Jesus sa:”
Missa inte denna gudstjänst. Barnkyrkan och Kids+ Söndá samlas under gudstjänsten.

Samuel Svenningsson har ansvar för sång och musik och vi välkomnar nya medlemmar och firar nattvard!

Vill du vara med och be innan gudstjänsten så möts vi i församlingsvåningen 15:15 och ber i en halvtimme!

Välkomna!

Konsert med Läkarmissionen och Terese Fredenwall!

På lördag 18:00 ger Terese Fredenwall och Läkarmissionen en konsertkväll i Pingst Varberg. Richard Niklasson kommer också att informera om Läkarmissionens arbete och en kollekt tas upp för deras arbete under konserten.

Välkomna!

Gudstjänst på söndag!

Bild lånad från SOS Stockholms hemsida

På söndag så gästas vi av församlingens missionär Samuel Strandberg som predikar i vårt tema ”Jesus sa”.

Missa inte chansen att få lyssna till Samuel! Vi tror på en fantastisk bra gudstjänst!

Tid? 16:00 och vill du vara med och be en stund innan så är du välkommen 15:15 för en halvtimmes bön.

Dag 21

Dag 21

Framtiden i Guds händer

Var kan man finna trygghet och ro i en samtid som möter fler och fler budskap om undergång, orostider och avsaknad av hopp? De som basunerar ut ångest över utvecklingens verkar bli fler, eller så hörs de mer.

I allt detta finns det en plats att hitta frid, vila från tunga tankar, oro och bördor. Jesus såg redan när han vandrade på jorden att människor var betryckta, oroliga. 

Matteus 11:28 NUB
Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Det finns en trygghet i att förstå djupet av Gud vilja och omsorg över våra liv. När vi finns i Jesu närhet så berör den dåtid, nutid och framtid. Han som är av evighet och inte är begränsad av tid och rum, förmår att ge dig en framtid och ett hopp. (Jeremia 29:11)

Guds vilja för världen och våra liv är grundad i hans kärlek men han är den helige, allsmäktige guden som håller oss i sin hand och leder helheten till den punkt där hans vilja blir ”allt överallt”.

När Jesus lär lärjungarna att be så ber han:
Matteusevangeliet 6:10
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Guds vilja är det som ger trygghet inför framtiden. Det är hans goda vilja som ger dig ro.

Nutid och framtid ligger i hans händer och även om du känner att du misslyckats så vill han förvandla din framtid till det som är hans goda vilja för våra liv.

Jesaja 43:19 SFB15
Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. 

Även som församling kan vi lita på att han tar sitt ansvar. Det är hans församling, det är han som bygger den. Det är Hans ansvar att föra fram henne inför Fadern som den älskade brud som han har gett sitt liv för.

Egen bön:
Låt mig, Herre, fatta och förstå att din vilja är god för mig. Att jag kan vila tryggt i din hand även när det stormar kring mig och jag inte ser min framtid. Tack för att min framtid vilar i dina händer. Jag ber, led mig på dina vägar.

Församlingens bön:
Jesus, du som är församlingens Herre och huvud. Vi ber att du ska leda din församling rätt. Nutid och framtid är din. Bygg din församling så att den kan bli till ära för dig. Led oss på dina vägar.

Dag 20

Dag 20

Förlåtande sinnelag

I våra värderingar som församling står det att vi vill vara en församling som ger människor en andra chans. Detta är en utmaning för de flesta av oss. Det kräver oftast ett aktivt beslut att förlåta och ge andra chanser.

Många gånger så kan vi bli sårade av andra. Vi kan bli svikna och känna oss lurade och bedragna. 

Förlåtelsen är inte att sopa under mattan. Förlåtelse är att bestämma sig för att lägga ner sina anspråk på den jag blivit besviken på.

I bönen Fader Vår så lär Jesus oss att be: Förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter de som står i skuld till oss.

Om vi ska kunna leva i Guds förlåtelse så uppmanar han oss att förlåta andra. Vill du vara fri i ditt liv så ska du se till att förlåta. Och det du inte orkar förlåta själv får du be Herren om hans nåd att orka.

Efesierbrevet 4:32 NUB
Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.

Kolosserbrevet 3:13 NUB 
Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra.

Bibeln talar om bitterheten som slår rot i våra liv. Den har med förlåtelse att göra. Kan du förlåta så håller du bitterheten ifrån dig. Bittra människor är fyllda av grämelser och fördömelse, de är skadade av hat och fördömelser. Man inser inte att man skadar sig själv mer än den som man är besviken på.

Apostlagärningarna 8:23 NUB
Jag ser att du fortfarande sitter fast i bitterhet och orättens fångenskap.

Men att ge en andra chans handlar om att vi själva ger som gåva det vi har fått som gåva. Ingen av oss som tror har helt slutat synda sedan vi tog emot Jesus som vår frälsare. Vi behöver gång efter gång förlåtelse för våra synder. Hade inte Gud varit ”en Gud av andra chanser” så hade vi varit förlorade.

Klagovisorna 3:22 NUB
Herrens nåd är det att det inte är slut med oss, hans barmhärtighet upphör aldrig. 

Låt oss, så långt vi orkar och kan, ge människor en ny chans. Inte som tandlösa mähä utan med integritet och kärlek. Där personer som av hjärtat vill börja om, ska få möjlighet till detta.

Egen bön:
Tack Herre för att du har förlåtit mig gång på gång. Ge mig ditt hjärta så jag får kraft att förlåta och ge en ny möjlighet för människor att börja om. Låt mig få leva i förlåtelse till andra så att din förlåtelse vilar över mig.

Församlingens bön:
Jesus, vi ber att vi ska få vara en församling som tror på och orkar med att ge nya chanser till varandra. Fader, ge oss som församling ditt hjärta för de som fallit och därför behöver hoppet om att en förändring ska kunna ske. Ge oss mod att tro på människor som misslyckats att de kommer att lyckas bättre nästa gång.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00