Alla helgons helg!

På söndag samlas vi igen för att fira gudstjänst 16:00!

Temat kommer av naturliga skäl röra helgens innebörd!

Ola Olofsson kommer att predika och vi har ett lovsångsteam på plats som kommer leda oss i tillbedjan.

Vi kommer även att ha en parentation i samband med gudstjänsten.

Barnkyrkan och Kids+ träffas också parallellt med gudstjänsten.

Våga drömma!

Ett nytt tema börjar söndagen den 8 september klockan 16:00.

KICK OFF PÅ SÖNDAG

På söndag blir det uppstart för höstens arbete!

Vi kommer att gästas av Edward Sköllerfalk, Pastor/föreståndare i Pingst Örebro och även Församlingscoach inom Pingst.

Temat för söndagen blir: Våga drömma!

Vi tror att det blir en givande och spännande dag. Missa inte denna.

Edward Sköllerfalk

Gudstjänst på söndag klockan 10!

På söndag 10 predikar Ola Olofsson i Pingst Varberg!

Missa inte denna söndag!
Bless!

Nu börjar sommartiden även i Pingst Varberg

På söndag startar vi upp sommartiden på våra gudstjänster. Vi går nu över till 10:00 och vill du vara med och be en stund innan så möts vi 09:15.

Denna söndag kommer vi att lyssna till en av våra församlingsledare Marcus Törnqvist som predikar och Samuel Svenningsson leder lovsångsteamet.

Vi kommer även att ha dop!

Missa inte en spännande söndag!

Pingst – vår grund

På söndag så har vi Pingstgudstjänst i ordets flera betydelser. Det är pingsthelgen, en helg i hänryckningens tid, och det är gudstjänst i Pingst Varberg.

På söndag kl. 16:00 predikar Ola Olofsson och vi firar gudstjänst i glädje över vad Gud gör och vill göra.

Det är tid för Gud som är Helig Ande att få bo i våra liv fullt ut!

#löftetgällerdig

Missade du söndagens predikan?

I söndags predikade Semias Schenberg över temat: Himlen! Det är en riktigt bra predikan. Var du inte på plats och hörde den så gå in på vår hemsida och lyssna i efterhand!

http://www.varbergpingst.com/podcast/

Nytt tema: Himlen

Två söndagar, den 19 maj och den 2 juni, kommer vi att ha ett tema som vi kallar himlen. Vi talar om vad det innebär för oss redan här och nu att vi är på väg till himlen!

Ola Olofsson kommer att tala den första söndagen och Semias Schenberg den andra söndagen i temat. Tiden är fortfarande 16:00 på söndagar!

IBRA – Distansbibelskolan

På söndag klockan 16:00 har vi besök av Paul Waern från IBRA – Distansbibelskolan. Som för samling är vi med och understödjer Paul i hans arbete för att skapa bibelskola och övrig undervisning för pastorer och församlingsledare i våra samarbetsländer. För dem som inte har möjlighet att lämna arbete, familj och försörjning.

Paul kommer att informera om arbetet och även predika i vår gudstjänst.

På söndag har vi även ett kort församlingsmöte då vi tar beslut på offert om målning av träytorna på kyrkobyggnaden.

På söndag har vi sista ”Våra hjärtslag!”

På söndag predikar Ola Olofsson över den sista delen av vårt värderingsdokument: Den kyrka vi vill vara får människor att växa!

Tid: 16:00
Plats: Engelbrektsgatan 17

Vi kommer att ha information om bibelspridning och välkomna nya medlemmar, ha dop och nattvard.

Välkommen med till en spännande och fullmatad gudstjänst!

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00