Bön och fasta/Dag 21

Dag 21

Bönämne: Herre, ge mig en vardagstro som bör med sig en välbehaglig doft av himlen.

Kolosserbrevet 4:5-6 SFB15
Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

I vår tid så tror jag att vi mer än tidigare behöver ha en ödmjukhet när det gäller vårt sätt att presentera vår tro. Därmed inte sagt att den behöver vara undfallande, utan udd och utan frimodighet.

Men fördömande av människor och deras val i livet kommer aldrig att hjälpa evangeliet framåt. Vi är inte de som dömer, det är vår Far i himlen som har det ansvaret. 

Naturligtvis kan vi känna en sorg och en nöd för att människosläktet vi är en del av går längre ifrån Gud. Vi vill ju föra människor närmre. Men låt oss istället för att moralisera och fördöma visa på vad det ”nya livet” för med sig. Vilka välsignelser vi har fått när vi tog emot Jesus i våra liv.

Paulus skriver i Första Korintierbrevet 5 att det är Gud som dömer utomstående, inte vi.

Vår bön bör vara att vi får presentera Jesus på ett trovärdigt sätt idag. Att hans namn blir upphöjt, uppskatta och älskat, därför att vi är älskvärda som hans efterföljare.

Men vi saltar våra ord så de inte blir osmakliga och avslagna.

I Apostlagärningarna 16:5 SFB15 står det: Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag.

Det finns ett uppdrag att utföra och en kallelse att fylla. Låt oss i mötet med de människor vi har omkring oss som ännu inte tror vara trovärdiga och sanna mot det som är vårt hjärtas tro.

Då kan vi få samma vittnesbörd om oss som församlingarna som Apostlarna grundade att de stärktes i tron och växte i antal.

Bön och fasta/Dag 20

Dag 20

Idag släpper vi temat ”kroppen” och fokuserar på det som man förr kallade ”besökelsetid” eller väckelsetid.

Bönämne: Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Bönen är hämtad från Apostlagärningarna 4:29b-30. Det är Petrus och Johannes som blivit ställda inför Stora Rådet i Jerusalem för att de hade botat den lame mannen vid sköna porten.

Det har troligen gått några år sedan pingstdagens stora väckelsemöte. Församlingen har vuxit i storlek. Men på samma gång har motståndet ökat. Där och då har man försökt hota dem till tystnad. Man har gett dem order att inte längre tala i namnet Jesus.

I det läget när de blir hotade för att hålla tyst så säger Petrus och Johannes: ”Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört.

Hur är det i kristenheten idag och i vår församling i synnerhet. Finns det ett upplevt hot, eller åtminstone en olust, att berätta om vad vi har sett och hört?

Bönen som lärjungarna bad är lika aktuell idag som då! Ge dina tjänare, dina lärjungar, frimodighet att berätta om vad vi har sett och hört!

Vi tror att vi har blivit placerade i Varberg för att vara de som berättar om Guds storverk tillsammans med alla andra frimodiga kristna i vår stad. Låt oss be om ett nytt mod idag att få bli de som bibeln talar om som, Guds folk. De som ger evangeliet vidare utan att skämmas eller blygas.

Gud ska välsigna dig med kraft och mod idag!

Bön och fasta/Dag 19

Dag 19

Bönämne: Herre låt mig få ha en självbild och en kroppsuppfattning som är helgad i dig!

I vår tid är kroppen och livet här på jorden mycket i fokus. Det är utifrån kroppsideal och hälsoideal. Det har med motion, nutrition och miljöpåverkan att göra i många av de artiklar som vi läser.

Det är inte oviktigt att vi ser till kroppen utifrån ett förvaltarskap. Att vi rör oss och åtminstone tänker lite på vad vi stoppar i oss. 

Under vårt jordeliv har vi fått en kropp att förvalta. Men i vår tid när kroppen är så laddad av ideal och förväntningar så är det lätt att den tar upp fokus från min gudsrelation. Det blir ett fokusering som tenderar till avguderi. Vi blir överdrivet fokuserade vid kropparna.

Första Timoteusbrevet 4:8 (SFB15)
Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.

Det är inte oviktigt vad vi stoppar i oss, att vi rör oss, att vi ser till att kroppen får vila etc. Men om kroppen blir det vi lever vårt liv för så blir det osunt.

Vi ser ätstörningar, träningsmani, överdrivet hälsokost-intag, mm. som en del i drömmen om att leva för evigt i denna vår kropp.

För den som saknar ett evighetshopp är det naturligtvis väldigt frustrerande att våra liv har en genomsnittsålder på bara dryga 85 år. Vi vill leva för evigt i dessa våra kroppar. Det finns forskning vars enda mål är att skapa kroppar som lever mycket längre än vi kan idag.

Visst är det så att när det gäller våra kroppar så talar bibeln om förvaltarskap. 

Kroppen är templet åt den Helige Ande och därför uppmuntrar vi till att om möjligt sluta upp med sådant som är direkt skadligt för våra kroppar. Alkohol, nikotin i alla former, för stor konsumtion av socker och fetter etc. Detta har i våra tider blivit allt svårare då kvällspress och hälsopublikationer listar allt mer saker som skadligt. 

Att äta, röra sig, vila, återhämta och njuta av livet bör vara goda vanor som vi gör oss. Inte för mycket eller för lite, utan lagom. I detta fallet är nog ”lagom” en bra värdemätare för gemene man.

I tron har vi också löfte om att även om vi idag är sjuka, begränsade av hinder och skador, så kommer vi att bli fullt upprättade i himlen. Även om det kan kännas som ett klent hopp mitt i prövningen så är det inte, desto mindre, ett hopp om en annan verklighet än den vi har nu. 

Vi ber för var och en som kämpar med hälsoproblem att Gud ska låta sin helandekraft komma över var och en!

Som avslutning denna dag får du ett ord om en ”förhärligad” kropp som Jesus vill ge dig som tror!

Första Korinthierbrevet 15:44 (B2000)
Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Bön och fasta/Dag 17

Dag 17

Bönämne: Låt mina fötter få gå på vägar du vill jag ska vandra…

Mycket av bibelns undervisning om kristen tro har med kroppen att göra!

I bibelns undervisning så står det om att gå ut, lägg händerna på, smörj med olja, bryt bröd och dela bägaren, böj knä, gör goda gärningar.

Allt detta och mycket mer är vi uppmanade till att göra med kroppen.

En tro på Jesus har rörelse. Framåt, uppåt, djupare, men också att bli stilla i hans närhet. Vad gör du med ”din kropp” för att leva i och leva ut din tro idag?

Kanske har du begränsningar idag som gör att du inte orkar, kan eller förmår göra så mycket. Då ska du ändå vila i Guds famn. Be, läsa/lyssna på Guds ord, vara förebedjare är uppgifter för Guds rike som är lika högt, och ibland högre värderat, än att bara göra.

Än en gång vill jag citera Kolosserbrevet 3:17 (B2000) där det står:
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Jeremia 31:9 (1917)
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 

Jesus vill leda oss dit han vill att vi ska gå. Han vill låta oss göra gärningar som han redan förberett för oss. Han vill styrka kraftlösa händer och svaga knän. Och han vill göra oss till ljus på en ljusstake för en värld som behöver Guds ljus.

Bön och fasta/Dag 16

Dag 16

Bönämne: Vi ber om helande och kraft till våra kroppar. Herre kom och gör ditt under.

Trots tron på Jesus Kristus så är vi inte som lärjungar befriade varesig från sjukdom eller lidande i denna världen.

Att tro att det är inte att leva i verkligheten och inte heller i bibelns förkunnelse.

Dock!!!
Gud har gett löften om att vi som lärjungar har löftet på vår sida att Gud vill och kan hela.

När Jesus sände ut sina lärjungar framför sig sa han till dem: Bota sjuka, driv ut demoner och förkunna att himmelriket är nära. Till och med uppväcka döda.

Matteusevangeliet 10:7-8 SFB15 
Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. 

Det är många exempel på när Jesus botade och uppväckte i Nya testamentet. Många är de som också fått nåden att bil berörda av Guds kraft till helande i sitt liv.

Grunden för detta är att Jesus dog för allt vad syndafallet hade dragit in i skapelsen på korset.

Petrus citerar Jesaja och visar att profeten pekade fram mot när Jesus skulle komma och fullborda detta löfte.

Första Petrusbrevet 2:24 
Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 

Genom Jesu död har vi fått del av den kraft som en dag ska helt och fullt råda när Himmelriket uppenbaras i sin fulla kraft. 

Uppenbarelseboken 21:3-4
Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

Även i Andens utrustande av församlingen genom sina gåvor ser vi hur Anden gör samma sak som Jesus gjort. Han delar ut gåvor för att kraft att hela ska verka bland Guds folk.

Första Korintierbrevet 12:7,9
7Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.  
9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,

Bön: Herre, fyll mig med tro och din Andes gåvor så att jag i mitt liv får se din kraft i verksamhet till människors helande.

Bön och fasta/Dag 15

Dag 15

Denna vecka landar vi i Ande, Själ, KROPP.
Naturligtvis ser vi oss som en helhet som människor. Vi är inte tre delar, vi är en, såsom den treenig Guden är tre men ändå en. Det finns ingen splittring i gudomen. 

På samma gång ser vi att ande, själ och kan påverka oss var för sig och gemensamt. Om själen är sjuk kan den skapa psykosomatiska sjukdomar i vår kropp. Så därför vill vi denna vecka be för att våra kroppar får vara något som Gud kan bruka och välsigna för sitt rike.

Bönämne: Vi ber att du kan använda våra kroppar till ett tempel för dig och att vi får frambära våra kroppar som ett välbehagligt offer inför dig.

I Gamla testamentet så frambars offer i templet. Döda djur blev ett offer till Gud som en välbehaglig doft inför honom.

I Nya testamentet är det Jesus som är offret som fullkomnade alla andra offer. Men inte desto mindre säger Paulus att våra liv får bli ett offer till Gud. Ett LEVANDE offer. Ett offer som får bli en välbehaglig doft inför vår Fader.

Romarbrevet 12:1 SFB15
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 

Kroppen är platsen för Guds Ande att verka i våra liv. Vi är en helhet så är det inte oviktigt vad vi gör med det som är vår kropp. När vårt inre, ande och själ har blivit berörd av Guds kraft så uppmuntras vi att leva ett liv som ger lovets offer till Gud. Att vi ärar Gud med vår kropp.

Därför är det, än en gång, inte oviktigt vad vi gör med vår kropp.

När Paulus lite tidigare i Romarbrevet talar om vad vi är i Kristus och vad försoningen gjort med oss så skriver han.

Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.

Låt oss sträva efter att leva ett liv i Gud som gör att hans välbehag kan vila över våra kroppar. Låt oss sträva efter att våra kroppar ska få bli en plats där Gud Ande trivs.

Första Korintierbrevet 6:19 SFB15
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 

Bön: Gud rena mig så att du fullt ut kan bo i mitt hjärta. Låt mitt liv bli en lovsång till dig!

Bön och fasta/Dag 14

Dag 14

Bönämne: Hjälp mig att tänka dina tankar och att skapa större utrymme för ditt rike i mitt liv!

Många gånger är det vårt tankeliv som begränsar vår tro och vår tillit till Gud. Vi ser på våra begränsningar och sätter också taket för vad vi tror att vi ska kunna åstadkomma.

Vi lever i det ”naturliga”. Men vår tro utmanar oss till att se att Gud kan komma in med det övernaturliga i våra liv. Vi lever i vårt linjära medvetande och liv. Gud är av evighet till evighet. 

Psaltaren 90:2 B2000
Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. 

Om Jesus står det i Hebreerbrevet 13:8 
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 

I tidningen Dagen (2015) skrev man en artikel om Den linjära tiden och Guds tid utifrån bibelns uttryck för dem, cronos och kairos.

”När tiden var inne sände Gud sin son. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Uttrycket ”när tiden var inne” återkommer på många ställen i Bibeln.
För Guds tid verkar inte vara som annan tid. Den är nämligen alltid ”inne”.

– Guds tid är något som skapas när han griper in, säger Mikael Tellbe, docent och högskolelektor­ i Nya testamentet.
– Det är ett sätt för bibelförfattarna att signalera att Gud leder och har kontroll över saker och ting, även om allt inte är förutbestämt.

På grekiska kallas den här speciella tiden ”kairos”. Den kan översättas med ”en viss tidpunkt. Det rätta ögonblicket”.
Att leva med ett inre övertygelse om att mitt i mitt linjära liv så finns ett Guds kairos som vill bryta in gör min förväntan större.
Det är aldrig slut i och med att jag nått mina begränsningar. Det finns alltid en dimension till i mitt liv som jag har tillgång till.

Därför är finns det alltid ”tid” för Herren att bryta in i våra linjära liv och skapa andra förutsättningar än de som vi ser framför oss just nu.

Första Johannesbrevet 4:4 SFB15 
Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. 

Han som är i oss är större än våra omständigheter. Och även om jag inte ”får det precis som jag vill” så vet jag att det bästa ändå ligger framför den som satt sin förtröstan på Gud.
Gud vill förmera ditt tankeliv så att det blir ett utvidgat område där han agerar. Det är inte din egen kraft eller din egen förmåga som är grunden utan Gud som verkar i dig.

Andra Korintierbrevet 10:4-5 SFB15
Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, ’

Bön:
Gud hjälp mig att förtrösta på dig och dina möjligheter mer än på mina egna. Låt mig förstå att dina tankar för mig är högre och större än mina egna tankar. 

Psaltaren 139:17 B2000
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. 

Bön och fasta/Dag 13

Dag 13

Bönämne: Vi ber att folket i vår stad och vårt land ska vända sin själ/hjärta till Gud.

I Joels profetia, som även Petrus citerade på pingstdagen, står det:

Joel 2:28 SFB15 
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. 

På pingstdagen ser vi den profetian börja bli uppfylld. Guds Ande vill råda över allt kött. Över all mänsklighet, över det som ännu inte förstått vem Gud är.

Gud vill utgjuta sin Andes kraft och liv över varje människa. Idag upplever vi att detta också börjar synas i vårt land. Det blir fler och fler som undrar över detta med vad livets djupaste mening egentligen är.

Människors hjärtan/själar är öppna för att ta in en kunskap som man förut kanske har ignorerat som fåkunnigt och infamt. 

Men idag verkar Guds Ande på människor sinnen så att man börjar förstå sitt behov av Gud.

Profeten Elia säger:
Första Kungaboken 18:37 SFB15 
Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.

Det finns en överbevisning och en Guds kraft till förändring som kan komma över människor.

Johannesevangeliet 6:44 
Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Vi ber att Fadern ska omvända hjärtan till sig.

I Psalm 22, en psalm som räknas som en Messias-psalm står det om hur Jesus ska lida, men även hur detta ska sprida sig.

Psaltaren 22:28-29 SFB15
Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens och han råder över folken.

Det finns ett löfte om att Gud vill att alla ska komma till tro på Jesus.

Första Timoteusbrevet 2:3-4
Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Vi ber: Låt människosjälen i Varberg vända sig till dig!

Bön och fasta/Dag 12

Dag 12

Bönämen: Herre ge oss kraften och viljan att förlåta, både oss själva och andra.

Bibeln är väldigt tydlig i detta med med förlåtelse. Gud själv har låtit sin kärlek flöda till oss genom sin nåd och förlåtelse över våra liv. 

Så älskade Gud världen att han genom Kristus var beredd att förlåta dig och mig våra överträdelser. Ge oss ett nytt liv i frihet.

Förlåtelse har med mitt egna liv att göra. Den som inte förlåter kan räkna med att bitterhet kommer att växa sig stark i själen.

Även mot dig själv behöver du ibland vara nådig. Många av oss har gjort saker som vi önskar att vi aldrig gjort. Självförakt kan växa ur en sådan händelse. Men Guds förlåtelse över våra liv behöver få göra att vi förlåter oss själva också.

I relation till andra har det kanske ännu större bäring på våra liv.
Någon ha sagt: att inte förlåta är som att dricka dödligt gift och hoppas att den andre ska dö.

Frihet handlar om att förstå detta med förlåtelsen.
Ska jag bara sopa under mattan, kanske någon frågar? 

Naturligtvis inte. Den som sopar under mattan har inte förlåtit och blir inte fri. Hon har bara försökt dölja problemet inte bli fri från det.

Att förlåta handlar om att erkänna för sig själv att man blivit sårad, erkänna att man känner sorg, besvikelse, till och med bitterhet. Och med ett medvetet val gå till Gud med detta och be om kraft att förlåta. Förlåtelse handlar om att lägga ner mina anspråk på den som jag har något att förlåta. Säga både till sig själv och till Jesus: Jag vet att jag tycker mig ha rätten på min sida, men i ditt namn lägger jag ned mina anspråk på min nästa för att jag själv ska bli fri.

Jesus säger i Lukasevangeliet:
Lukasevangeliet 6:28 SFB15 
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. 

Det är en tuff befallning Jesus ger oss.
Men till och med den förlåtelse som vi vill ha över vårt eget liv bygger på detta med att ge förlåtelse.

Jesus undervisar i Fader vår:
Matteusevangeliet 6:12 SFB15
Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 

Han tillägger:
Matteusevangeliet 6:14-15
För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Det har med en församlings friskvård att göra detta med förlåtelsen. 

Även om vi önskar att den ”skyldige” ska be om förlåtelse så förstår vi Jesu undervisning på så sätt att, som vi har blivit förlåtna så ska vi också förlåta. Det påverkar inte bara oss utan många andra om bitterhet får växa.

Hebreerbrevet 12:15 SFB15
Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. 

Låt kärleken till Gud och till dig själv bli grunden för att du älskar andra.
Galaterbrevet 5:14 SFB15 
Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. 

I församlingen vill vi försöka odla en sådan respekt och kärlek mot varandra så att kraften till förlåtelse finns.

Efesierbrevet 4:32 SFB15 
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. 

Bön och fasta/Dag11

Dag 11

Vi ber för människor med psykisk ohälsa

Runt omkring oss hör vi rapporter som säger hur illa det är ställt, hur dåligt vi mår, hur trasigt och brustet och hopplöst det är. Unga mår allt sämre. Äldre är allt mer ensamma. Psykisk ohälsa kryper lägre ner i åldrarna och statistiken är inte positiv. Men det finns en motvikt till allt detta. Det finns en kraft att räkna med. Det finns ett hopp. 

Idag ber om ljus i mörkret för dessa människor. Vi ber om frihet från mörker, ångest och depression. Vi ber att Jesus som är världens ljus skall förvandla och befria.
(Joh 1:5 Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det)
(Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder)

Psykisk ohälsa är ofta tätt sammankopplad med vår identitet och vår identitet sitter ihop med vårt barnaskap hos Gud. Jag vet vem Gud är och därför vet jag vem jag är i honom. Jag vet vem Gud är och jag litar på honom. Därför låter jag Gud berätta för mig om vem jag är. Vi får inte reda på vilka vi är i mullret av alla röster runtomkring oss som alla vill påstå något om oss. Vi får inte reda på vilka vi är i närheten av människor. Vi får veta vilka vi är i Guds närhet. 

Det kan vara svårt och ibland tar det tid. Ibland ser vi inte genombrottet här på jorden och ibland får vi istället sörja med de som sörjer. Men Guds uppmaning till oss är densamme oavsett om genombrottet kommer på jorden eller först i himlen. Vi ska älska varandra, genom allt, bära varandras bördor och peka på hoppet som finns i Jesus. 

Låt oss hålla blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare utan att någonsin för den delen trivialisera eller förminska människors lidande. Jesus led, Jesus grät, Jesus fylldes av medlidande och Jesus agerade alltid. Jesus erbjöd alltid hopp. 

Idag ber vi om hopp för psykisk hälsa.
(Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.)

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00