Länk till vår websändning idag!

Här kommer länken till vår websändning idag.

https://youtu.be/aBsv9jA67hM

Klicka på den så tar den dig till vår sändning! Sändningen börjar klockan 16:00! Välkommen!

Vi ställer in gudstjänsten…

Vi som församling har nu valt att ställa in våra gudstjänster där vi möts fysiskt som församling i och med Folkhälsomyndigheternas senaste rekommendationer. Statsministern har meddelat detta under dagen och vi följer naturligtvis de anvisningar vi får.

Dock kommer vi att genomföra Årsmötet imorgon lördag 17:00. Vi gör det koncentrerat och effektivt.

För mer information så gå till våra sociala medier: Facebook eller Instagram. Pingsvarberg heter vi på de olika plattformarna!

Information kring helgen!

Förhållningssätt med tanke på Coronasmittan

Hur vi som kyrka ska förhålla oss till Coronaviruset

När det gäller kyrkans verksamhet så följer vi vad Folkhälsomyndigheten ger för råd och generella informationer. Vill du själv veta så kan du kolla här

RESOR 

Risken för smittspridning av Coronaviruset är måttlig enligt Folkhälsomyndigheten. Men eftersom vi samlar många människor så uppmana vi alla som har besökt områden med omfattande smitta (Italien, Kina, Iran eller Sydkorea) att hålla sig hemma från kyrkan under två veckor efter hemkomst och vara uppmärksam på om man uppvisar några symptom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber. Denna åtgärd vidtar vi för att visa hänsyn till alla i kyrkan. Om du uppvisar symptom, kontakta 1177. Du kan även ringa 113 13 om du har frågor om Coronaviruset.

HYGIEN

En allmänt förebyggande åtgärd mot infektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Använd gärna även handsprit. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

ORO

Vi vill ändå uppmuntra människor att inte styras av rädsla. Vi ser att Bibeln är tydlig med att vi inte behöver leva i fruktan och oro. Samtidigt vill vi att vara visa och förståndiga och inte utsatta oss själva eller andra för onödig risk eller fara, därför uppmanar vi till försiktighet.

VÅRA SAMLINGAR

Våra gudstjänster och samlingar på veckodagar rullar på som vanligt om inte annat meddelas.

BÖN

Vi vill också som kyrka be för att spridningen av detta virus ska avta och att inte fler ska bli drabbade. Bönen han kraft.

VÄLKOMNANDE 

I vår kyrka tycker vi det är viktigt att alla känner sig välkomna och vi har många som vill hälsa på dig innan och under våra gudstjänster. Men för att alla ska kunna känna sig trygga så kommer vi under en tid föreslå att vi begränsar vårt hälsande. Men vi hoppas att du ska bli välkomnad med ett gott leende och vi hoppas även att du ska känna dig lika varmt välkommen till våra gudstjänster. 

GUD VILL MER

Vi tror att Gud har mycket i beredskap för den som längtar efter honom! Välkommen med!

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Andra Timoteusbrevet 1:7 SFB15

Äntligen måndag!

Vi är mitt uppe i vårt tema!

Att vår tro är en privatsak är ju sanning i sin intimaste aspekt. Vi tror att varje människa behöver möta Jesus personligen och be om förlåtelse och nåd över sitt egna liv. Vi är också de som personligt kommer att få ”göra räkenskap” inför Gud hur vi har förvaltat vårt liv.

Men vår tro får aldrig bli gömd och dold i våra liv. Våra gärningar och ord behöver få ställas under den som vi bekänt som Herre och mästare i våra liv, Jesus Kristus.

Äntligen måndag! är just inriktad på att uppmuntra och ge oss tankeverktyg kring detta med att leva som lärjunge, dag efter dag!

Missa inte de två sista gudstjänsterna i detta tema! Söndag 16:00 är tiden!

Bön och fasta/Dag 21

Dag 21

Bönämne: Herre, ge mig en vardagstro som bör med sig en välbehaglig doft av himlen.

Kolosserbrevet 4:5-6 SFB15
Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

I vår tid så tror jag att vi mer än tidigare behöver ha en ödmjukhet när det gäller vårt sätt att presentera vår tro. Därmed inte sagt att den behöver vara undfallande, utan udd och utan frimodighet.

Men fördömande av människor och deras val i livet kommer aldrig att hjälpa evangeliet framåt. Vi är inte de som dömer, det är vår Far i himlen som har det ansvaret. 

Naturligtvis kan vi känna en sorg och en nöd för att människosläktet vi är en del av går längre ifrån Gud. Vi vill ju föra människor närmre. Men låt oss istället för att moralisera och fördöma visa på vad det ”nya livet” för med sig. Vilka välsignelser vi har fått när vi tog emot Jesus i våra liv.

Paulus skriver i Första Korintierbrevet 5 att det är Gud som dömer utomstående, inte vi.

Vår bön bör vara att vi får presentera Jesus på ett trovärdigt sätt idag. Att hans namn blir upphöjt, uppskatta och älskat, därför att vi är älskvärda som hans efterföljare.

Men vi saltar våra ord så de inte blir osmakliga och avslagna.

I Apostlagärningarna 16:5 SFB15 står det: Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag.

Det finns ett uppdrag att utföra och en kallelse att fylla. Låt oss i mötet med de människor vi har omkring oss som ännu inte tror vara trovärdiga och sanna mot det som är vårt hjärtas tro.

Då kan vi få samma vittnesbörd om oss som församlingarna som Apostlarna grundade att de stärktes i tron och växte i antal.

Bön och fasta/Dag 20

Dag 20

Idag släpper vi temat ”kroppen” och fokuserar på det som man förr kallade ”besökelsetid” eller väckelsetid.

Bönämne: Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Bönen är hämtad från Apostlagärningarna 4:29b-30. Det är Petrus och Johannes som blivit ställda inför Stora Rådet i Jerusalem för att de hade botat den lame mannen vid sköna porten.

Det har troligen gått några år sedan pingstdagens stora väckelsemöte. Församlingen har vuxit i storlek. Men på samma gång har motståndet ökat. Där och då har man försökt hota dem till tystnad. Man har gett dem order att inte längre tala i namnet Jesus.

I det läget när de blir hotade för att hålla tyst så säger Petrus och Johannes: ”Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört.

Hur är det i kristenheten idag och i vår församling i synnerhet. Finns det ett upplevt hot, eller åtminstone en olust, att berätta om vad vi har sett och hört?

Bönen som lärjungarna bad är lika aktuell idag som då! Ge dina tjänare, dina lärjungar, frimodighet att berätta om vad vi har sett och hört!

Vi tror att vi har blivit placerade i Varberg för att vara de som berättar om Guds storverk tillsammans med alla andra frimodiga kristna i vår stad. Låt oss be om ett nytt mod idag att få bli de som bibeln talar om som, Guds folk. De som ger evangeliet vidare utan att skämmas eller blygas.

Gud ska välsigna dig med kraft och mod idag!

Bön och fasta/Dag 19

Dag 19

Bönämne: Herre låt mig få ha en självbild och en kroppsuppfattning som är helgad i dig!

I vår tid är kroppen och livet här på jorden mycket i fokus. Det är utifrån kroppsideal och hälsoideal. Det har med motion, nutrition och miljöpåverkan att göra i många av de artiklar som vi läser.

Det är inte oviktigt att vi ser till kroppen utifrån ett förvaltarskap. Att vi rör oss och åtminstone tänker lite på vad vi stoppar i oss. 

Under vårt jordeliv har vi fått en kropp att förvalta. Men i vår tid när kroppen är så laddad av ideal och förväntningar så är det lätt att den tar upp fokus från min gudsrelation. Det blir ett fokusering som tenderar till avguderi. Vi blir överdrivet fokuserade vid kropparna.

Första Timoteusbrevet 4:8 (SFB15)
Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.

Det är inte oviktigt vad vi stoppar i oss, att vi rör oss, att vi ser till att kroppen får vila etc. Men om kroppen blir det vi lever vårt liv för så blir det osunt.

Vi ser ätstörningar, träningsmani, överdrivet hälsokost-intag, mm. som en del i drömmen om att leva för evigt i denna vår kropp.

För den som saknar ett evighetshopp är det naturligtvis väldigt frustrerande att våra liv har en genomsnittsålder på bara dryga 85 år. Vi vill leva för evigt i dessa våra kroppar. Det finns forskning vars enda mål är att skapa kroppar som lever mycket längre än vi kan idag.

Visst är det så att när det gäller våra kroppar så talar bibeln om förvaltarskap. 

Kroppen är templet åt den Helige Ande och därför uppmuntrar vi till att om möjligt sluta upp med sådant som är direkt skadligt för våra kroppar. Alkohol, nikotin i alla former, för stor konsumtion av socker och fetter etc. Detta har i våra tider blivit allt svårare då kvällspress och hälsopublikationer listar allt mer saker som skadligt. 

Att äta, röra sig, vila, återhämta och njuta av livet bör vara goda vanor som vi gör oss. Inte för mycket eller för lite, utan lagom. I detta fallet är nog ”lagom” en bra värdemätare för gemene man.

I tron har vi också löfte om att även om vi idag är sjuka, begränsade av hinder och skador, så kommer vi att bli fullt upprättade i himlen. Även om det kan kännas som ett klent hopp mitt i prövningen så är det inte, desto mindre, ett hopp om en annan verklighet än den vi har nu. 

Vi ber för var och en som kämpar med hälsoproblem att Gud ska låta sin helandekraft komma över var och en!

Som avslutning denna dag får du ett ord om en ”förhärligad” kropp som Jesus vill ge dig som tror!

Första Korinthierbrevet 15:44 (B2000)
Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Bön och fasta/Dag 17

Dag 17

Bönämne: Låt mina fötter få gå på vägar du vill jag ska vandra…

Mycket av bibelns undervisning om kristen tro har med kroppen att göra!

I bibelns undervisning så står det om att gå ut, lägg händerna på, smörj med olja, bryt bröd och dela bägaren, böj knä, gör goda gärningar.

Allt detta och mycket mer är vi uppmanade till att göra med kroppen.

En tro på Jesus har rörelse. Framåt, uppåt, djupare, men också att bli stilla i hans närhet. Vad gör du med ”din kropp” för att leva i och leva ut din tro idag?

Kanske har du begränsningar idag som gör att du inte orkar, kan eller förmår göra så mycket. Då ska du ändå vila i Guds famn. Be, läsa/lyssna på Guds ord, vara förebedjare är uppgifter för Guds rike som är lika högt, och ibland högre värderat, än att bara göra.

Än en gång vill jag citera Kolosserbrevet 3:17 (B2000) där det står:
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Jeremia 31:9 (1917)
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 

Jesus vill leda oss dit han vill att vi ska gå. Han vill låta oss göra gärningar som han redan förberett för oss. Han vill styrka kraftlösa händer och svaga knän. Och han vill göra oss till ljus på en ljusstake för en värld som behöver Guds ljus.

Bön och fasta/Dag 16

Dag 16

Bönämne: Vi ber om helande och kraft till våra kroppar. Herre kom och gör ditt under.

Trots tron på Jesus Kristus så är vi inte som lärjungar befriade varesig från sjukdom eller lidande i denna världen.

Att tro att det är inte att leva i verkligheten och inte heller i bibelns förkunnelse.

Dock!!!
Gud har gett löften om att vi som lärjungar har löftet på vår sida att Gud vill och kan hela.

När Jesus sände ut sina lärjungar framför sig sa han till dem: Bota sjuka, driv ut demoner och förkunna att himmelriket är nära. Till och med uppväcka döda.

Matteusevangeliet 10:7-8 SFB15 
Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. 

Det är många exempel på när Jesus botade och uppväckte i Nya testamentet. Många är de som också fått nåden att bil berörda av Guds kraft till helande i sitt liv.

Grunden för detta är att Jesus dog för allt vad syndafallet hade dragit in i skapelsen på korset.

Petrus citerar Jesaja och visar att profeten pekade fram mot när Jesus skulle komma och fullborda detta löfte.

Första Petrusbrevet 2:24 
Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 

Genom Jesu död har vi fått del av den kraft som en dag ska helt och fullt råda när Himmelriket uppenbaras i sin fulla kraft. 

Uppenbarelseboken 21:3-4
Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

Även i Andens utrustande av församlingen genom sina gåvor ser vi hur Anden gör samma sak som Jesus gjort. Han delar ut gåvor för att kraft att hela ska verka bland Guds folk.

Första Korintierbrevet 12:7,9
7Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.  
9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,

Bön: Herre, fyll mig med tro och din Andes gåvor så att jag i mitt liv får se din kraft i verksamhet till människors helande.

Bön och fasta/Dag 15

Dag 15

Denna vecka landar vi i Ande, Själ, KROPP.
Naturligtvis ser vi oss som en helhet som människor. Vi är inte tre delar, vi är en, såsom den treenig Guden är tre men ändå en. Det finns ingen splittring i gudomen. 

På samma gång ser vi att ande, själ och kan påverka oss var för sig och gemensamt. Om själen är sjuk kan den skapa psykosomatiska sjukdomar i vår kropp. Så därför vill vi denna vecka be för att våra kroppar får vara något som Gud kan bruka och välsigna för sitt rike.

Bönämne: Vi ber att du kan använda våra kroppar till ett tempel för dig och att vi får frambära våra kroppar som ett välbehagligt offer inför dig.

I Gamla testamentet så frambars offer i templet. Döda djur blev ett offer till Gud som en välbehaglig doft inför honom.

I Nya testamentet är det Jesus som är offret som fullkomnade alla andra offer. Men inte desto mindre säger Paulus att våra liv får bli ett offer till Gud. Ett LEVANDE offer. Ett offer som får bli en välbehaglig doft inför vår Fader.

Romarbrevet 12:1 SFB15
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 

Kroppen är platsen för Guds Ande att verka i våra liv. Vi är en helhet så är det inte oviktigt vad vi gör med det som är vår kropp. När vårt inre, ande och själ har blivit berörd av Guds kraft så uppmuntras vi att leva ett liv som ger lovets offer till Gud. Att vi ärar Gud med vår kropp.

Därför är det, än en gång, inte oviktigt vad vi gör med vår kropp.

När Paulus lite tidigare i Romarbrevet talar om vad vi är i Kristus och vad försoningen gjort med oss så skriver han.

Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.

Låt oss sträva efter att leva ett liv i Gud som gör att hans välbehag kan vila över våra kroppar. Låt oss sträva efter att våra kroppar ska få bli en plats där Gud Ande trivs.

Första Korintierbrevet 6:19 SFB15
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 

Bön: Gud rena mig så att du fullt ut kan bo i mitt hjärta. Låt mitt liv bli en lovsång till dig!

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00