Dag 5

Dag 5

Generositet

Vi tror att Gud är den mest generöse och kärleksfulle Fadern vi kan ha. Han är all ”sann gudsfruktans” förebild. Han som inte höll tillbaka sin älskade Son utan var villig att ge honom till lösen för oss för att vi skulle räddas. Han är den som utmanar oss att vara generösa. 

Generositet skapar en förlåtande atmosfär, skapar resurser för Guds rike, skapar utrymme för att misslyckas och ändå få resa sig och försöka igen och den atmosfären skapar glädje och uppmuntran.

Lukasevangeliet 6:38 (B2000)

Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.

Egen bön:

Jag ber, Herre, att mitt liv, mina handlingar och mina värderingar ska återspegla den kärlek och generositet som visat mig. Låt mig se att allt jag är och har det har jag fått från dig. Led mig så att jag kan ge, på det sättet du vill att jag ska ge.

Församlingens bön:

Låt oss se att vi är mer givare än tagare. Att det du välsignat oss med är något som du vill att vi ska ge vidare till andra. Låt oss vara en generös gemenskap där din kärlek blir tydlig.

Dag 4

Dag 4

Villiga hjärtan

Gud har gjort sig beroende av oss, sina barn, för att både betjäna den stad vi bor i och den församling som han vill bygga.

Efesierbrevet 4:16 (NUB)

Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.

Varje del är viktig i uppbyggandet av församlingskroppen. Men ingen kan tvinga den andre att vara med och ge.

Därför behöver vi ge oss till varandra och den kallelse som han har för vår tid. Genom hans Ande kan vi få kraften, kärleken och villigheten att tjäna.

I Efesierbrevet 6 talar Paulus om vapenrustningen som varje kristen kan klä på sig. I det sammanhanget talar han om skorna som du och jag behöver:

”och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.”

Egen bön:
Jag ber att mitt hjärta ska vara berört av dig, Jesus, så att mina fötter är villiga att gå när du kallar mig att ge mig själv till din församling och till de människor som söker din nåd!

Församlingens bön:

Låt din församling vara känd för en positiv längtan att göra skillnad i vår stad. Låt oss få ha en gemenskap som uppmuntrar till att ge av sig själv, en miljö där det är lätt att engagera sig och växa i sina gåvor och sin längtan att ge.

Dag 3

Dag 3

Andliga gåvor

När vi läser Nya testamentet så ser vi hur de andliga gåvorna var i funktion. Gång på gång ser vi att ett helande eller en kraftgärning eller ett underverk satte en hel stad i rörelse för evangeliet.

Guds vilja för sin församling är inte att detta är slut utan något som vi har tillgång till idag.

Vi behöver få tro i våra egna liv att han har lagt ner av sina gåvor i oss och att vi har tillgång till detta idag.

Första Korintierbrevet 12:7

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.

Vi vill vara en pingstkarismatisk församling där den Helige Ande får verka genom våra liv.

Egen bön:

Herre ge mig mod och tro för att du vill använda mig i din tjänst. Låt mig vara frimodig att söka och använda de andliga gåvor som du vill ge mig.

Församlingens bön:

Herre, låt oss få en större tro på dina möjligheter att bryta in i en tid av skepticism och rädsla för det okända. Låt oss skapa en atmosfär av tro så att dina under kan få ske i människors liv och livssituationer.

Dag 2

Dag 2

Kraft att ge vidare

Ingen kan säga annat än att Matteus 28:18 är en nyckelvers i Jesu befallning till sina lärjungar. Vid hans himmelsfärd är det detta han för vidare till sina efterföljare: Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar.

På samma gång vet vi att vi är de som sår men det är han som ger skörden. Ingen av oss har något med växten att göra. Vi är kallade att gå och så!

I Johannes 6 står det att: Ingen kommer till Sonen utan att Fadern drar honom. Och i Johannes 16 säger Jesus också: När den Helige Ander kommer ska han överbevisa världen vad synd rättfärdighet och dom är!

Vidare säger Jesus: Skörden är stor och arbetarna få…!


Skörden är stor och vi behöver få se med Jesu ögon så vi ser dem han har gett sitt liv för.

Egen bön:

Jesus gör mig villig att ge vidare min tro där jag går fram. Låt mig får vara en sann lärjunge.

Församlingens bön:

Låt vår församling vara en gemenskap som lever evangelium i vår vardag och är välkomnande när människor söker sig till din kyrka.

Dag 1

Dag 1

Längtan till ett fördjupat lärjungaskap!

Som en inledning till dina dagar i bön och fasta så behöver vi själva pröva vår vilja och tro för att en fördjupning av lärjungaskap ska bli verklighet. 

Psalmisten vet att det behövs en medvetenhet i relationen med Gud och ber därför om närhet till Gud.

Psaltaren 139:23 SFB15

Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 

Egen bön:

Herre låt mig få komma nära dig och lära känna dig och mig själv som den lärjunge du kallat.

Församlingen bön:

Låt din församling bli de som visar vem du är i vår stad. Låt oss vara Staden på berget, Lampan på hållaren och Saltet i förruttnelsen!

Vi fastar och ber!

När vi som församling nu fokuserar på fasta och bön så behöver vi ha en grundläggande förståelse för vad det innebär och vilken skillnad den lydnadshandlingen för med sig.

Genom hela bibeln ser vi hur de stora förebilderna förstod att detta med fastan var en del i den andliga ”krigföringen” .

Vi kan se Mose som förstod vad det var att fasta. I ett av sammanhangen så är han nära Gud och det blir hans mat i 40 dagar. 

Vi har Daniel som avstod från det som var välsmakande för att visa att han hellre sökte Herren än sin egen tillfredsställelse. 

Daniel 10:3 (SFB15)

Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. ’

Därför fann Gud ett välbehag, där Guds hjärta såg Daniels liv som välsmakande inför sig.

Daniel 10:11-12 (SFB15)

Sedan sade han till mig: ”Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig.” När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sade till mig: ”Var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord. ’

Även Jesus fastade i 40 dagar och om lärjungarna sa han att de skulle fasta när ”brudgummen” lämnat dem.

Vi förstår och vår erfarenhet visar att fastan är som en hävstång in i vår andliga verklighet. När du och jag behöver vinna seger så har Gud gett oss ett redskap i fastan för att åstadkomma det vi inte klarar i vårt dagliga kämpande för seger i våra liv.

Fasta kan du göra på olika sätt. Det kan vara att avstå mat helt, eller en Danielfasta där du avstår kött, socker och annat som du annars har svårt att avstå ifrån. Eller kan du fasta från sociala medier exempelvis för att få tid att mer fokusera vid din relation med Gud.

Var med och tro för förändring i ditt eget liv och i vår församling och i vår stad.

21 dagars bön & fasta

Under 21 dagar kommer vi som församling att avsätta tid och engagemang för att fasta och be.

Vill du vara med även via vår hemsida när det gäller detta så är du välkommen.

Amazing Grace – En musikgudstjänst

 

Årets upplaga av Amazing Grace blir lite annorlunda mot förra årets julkonsert. Vi vill ge en julklapp till vår stad!

Vi kommer på lördagen den 8 december ”tälta” på torget. I tältet bjuder vi på julstämning, sång och fika. Vi ger möjlighet att samla in pengar till julhjälpen som Pingst Varberg har delat ut under flera år, julhjälpen innehåller en matkasse fylld med mat som gör julen möjlig för många familjer i Varberg.
På söndagen den 9 december möts vi till musikgudstjänst kl 16.00 i Pingstkyrkan. Då kommer vi dela ut stipendium till en förening som gjort skillnad för människor i vår stad. Vi får lyssna till sång och musik och efter gudstjänsten delar vi fikagemenskap.
Vill du vara med som volontär innan och under helgen? Det behövs hjälp med tält, praktiska grejer, fikabakning, dekoration, hälsa och möta människor.
Anmäl dig gärna på info@pingstvarberg.com.
Var med och ta kyrkan till torget och torget till kyrkan denna jul!

I Andens kraft!

På söndag 16:00 så fortsätter vårt tema ”I Andens kraft”. Dennis Shepherd predikar och Samuel Svenningsson med team ansvarar för lovsången.

Vill du vara med och be inför gudstjänsten så är du välkommen 15:15 för en halvtimmes bön.

Missa inte denna gudstjänst. Kommer garanterat bli intressant!

I Andens kraft!

Så heter det nya temat som vi ska predika över i tre söndagar framöver.

På söndag så gästas vi av evangelisten och förkunnaren Stefan Börjesson, Pingst Kungbacka.
Bönen innan gudstjänsten börjar 15:15 och håller på en halvtimme. Sedan börjar gudstjänsten klockan 16:00.

Barnkyrkan och Kids+ möts under samma tid. Vi börjar tillsammans i kyrksalen och efter en kort stund så går barnen vidare till sina samlingar.

Stefan kommer också att vara med på två församlingsbibelskolekvällar. Den första är den 6 november och den andra är 20 november klockan 18:30. Då teori och praktik får gå hand i hand.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00