Våra värderingar!

Under några söndagar i vår kommer vi att predika utifrån vårt värderingsdokument. Vi hoppas att detta ska fördjupa vår förståelse för vart vi som församling är på väg och med vilka värderingar som vi vill bygga den framtiden, med Guds hjälp!

Sista gudstjänsten med vårt tema!

På söndag 16:00 så predikar Semias Schenberg på temat: ”Jesus sa:”
Missa inte denna gudstjänst. Barnkyrkan och Kids+ Söndá samlas under gudstjänsten.

Samuel Svenningsson har ansvar för sång och musik och vi välkomnar nya medlemmar och firar nattvard!

Vill du vara med och be innan gudstjänsten så möts vi i församlingsvåningen 15:15 och ber i en halvtimme!

Välkomna!

Konsert med Läkarmissionen och Terese Fredenwall!

På lördag 18:00 ger Terese Fredenwall och Läkarmissionen en konsertkväll i Pingst Varberg. Richard Niklasson kommer också att informera om Läkarmissionens arbete och en kollekt tas upp för deras arbete under konserten.

Välkomna!

Gudstjänst på söndag!

Bild lånad från SOS Stockholms hemsida

På söndag så gästas vi av församlingens missionär Samuel Strandberg som predikar i vårt tema ”Jesus sa”.

Missa inte chansen att få lyssna till Samuel! Vi tror på en fantastisk bra gudstjänst!

Tid? 16:00 och vill du vara med och be en stund innan så är du välkommen 15:15 för en halvtimmes bön.

Dag 21

Dag 21

Framtiden i Guds händer

Var kan man finna trygghet och ro i en samtid som möter fler och fler budskap om undergång, orostider och avsaknad av hopp? De som basunerar ut ångest över utvecklingens verkar bli fler, eller så hörs de mer.

I allt detta finns det en plats att hitta frid, vila från tunga tankar, oro och bördor. Jesus såg redan när han vandrade på jorden att människor var betryckta, oroliga. 

Matteus 11:28 NUB
Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Det finns en trygghet i att förstå djupet av Gud vilja och omsorg över våra liv. När vi finns i Jesu närhet så berör den dåtid, nutid och framtid. Han som är av evighet och inte är begränsad av tid och rum, förmår att ge dig en framtid och ett hopp. (Jeremia 29:11)

Guds vilja för världen och våra liv är grundad i hans kärlek men han är den helige, allsmäktige guden som håller oss i sin hand och leder helheten till den punkt där hans vilja blir ”allt överallt”.

När Jesus lär lärjungarna att be så ber han:
Matteusevangeliet 6:10
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Guds vilja är det som ger trygghet inför framtiden. Det är hans goda vilja som ger dig ro.

Nutid och framtid ligger i hans händer och även om du känner att du misslyckats så vill han förvandla din framtid till det som är hans goda vilja för våra liv.

Jesaja 43:19 SFB15
Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. 

Även som församling kan vi lita på att han tar sitt ansvar. Det är hans församling, det är han som bygger den. Det är Hans ansvar att föra fram henne inför Fadern som den älskade brud som han har gett sitt liv för.

Egen bön:
Låt mig, Herre, fatta och förstå att din vilja är god för mig. Att jag kan vila tryggt i din hand även när det stormar kring mig och jag inte ser min framtid. Tack för att min framtid vilar i dina händer. Jag ber, led mig på dina vägar.

Församlingens bön:
Jesus, du som är församlingens Herre och huvud. Vi ber att du ska leda din församling rätt. Nutid och framtid är din. Bygg din församling så att den kan bli till ära för dig. Led oss på dina vägar.

Dag 20

Dag 20

Förlåtande sinnelag

I våra värderingar som församling står det att vi vill vara en församling som ger människor en andra chans. Detta är en utmaning för de flesta av oss. Det kräver oftast ett aktivt beslut att förlåta och ge andra chanser.

Många gånger så kan vi bli sårade av andra. Vi kan bli svikna och känna oss lurade och bedragna. 

Förlåtelsen är inte att sopa under mattan. Förlåtelse är att bestämma sig för att lägga ner sina anspråk på den jag blivit besviken på.

I bönen Fader Vår så lär Jesus oss att be: Förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter de som står i skuld till oss.

Om vi ska kunna leva i Guds förlåtelse så uppmanar han oss att förlåta andra. Vill du vara fri i ditt liv så ska du se till att förlåta. Och det du inte orkar förlåta själv får du be Herren om hans nåd att orka.

Efesierbrevet 4:32 NUB
Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.

Kolosserbrevet 3:13 NUB 
Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra.

Bibeln talar om bitterheten som slår rot i våra liv. Den har med förlåtelse att göra. Kan du förlåta så håller du bitterheten ifrån dig. Bittra människor är fyllda av grämelser och fördömelse, de är skadade av hat och fördömelser. Man inser inte att man skadar sig själv mer än den som man är besviken på.

Apostlagärningarna 8:23 NUB
Jag ser att du fortfarande sitter fast i bitterhet och orättens fångenskap.

Men att ge en andra chans handlar om att vi själva ger som gåva det vi har fått som gåva. Ingen av oss som tror har helt slutat synda sedan vi tog emot Jesus som vår frälsare. Vi behöver gång efter gång förlåtelse för våra synder. Hade inte Gud varit ”en Gud av andra chanser” så hade vi varit förlorade.

Klagovisorna 3:22 NUB
Herrens nåd är det att det inte är slut med oss, hans barmhärtighet upphör aldrig. 

Låt oss, så långt vi orkar och kan, ge människor en ny chans. Inte som tandlösa mähä utan med integritet och kärlek. Där personer som av hjärtat vill börja om, ska få möjlighet till detta.

Egen bön:
Tack Herre för att du har förlåtit mig gång på gång. Ge mig ditt hjärta så jag får kraft att förlåta och ge en ny möjlighet för människor att börja om. Låt mig få leva i förlåtelse till andra så att din förlåtelse vilar över mig.

Församlingens bön:
Jesus, vi ber att vi ska få vara en församling som tror på och orkar med att ge nya chanser till varandra. Fader, ge oss som församling ditt hjärta för de som fallit och därför behöver hoppet om att en förändring ska kunna ske. Ge oss mod att tro på människor som misslyckats att de kommer att lyckas bättre nästa gång.

Dag 19

Dag 19

Trygghet i Gud och i mig själv

Många idag är känsliga för andras tyckande och tänkande. Det är en samhällsutveckling  som späds på av beroendet av erkännande i sociala medier. Se mig! Älska mig! Bekräfta mig!

Ibland har det sin rot i vår uppväxt. Det kan ha varit en vuxenvärld som inte sett och bekräftat mig, mobbning, social status eller den egna jämförelsen med andra. 

Oavsett vad som är grunden så är många sårade, skadade och därför oroliga och rädda för att inte vara accepterade. 

Resultatet blir en känslighet för hur vi blir bemötta. Vad andra säger om mig analyseras och bedöms. Jag blir otrygg och antingen sluter mig eller agerar utåt. Inåt och tappar gemenskapen för jag vågar inte släppa någon inpå mig och utåt så tappar jag gemenskapen för att jag av rädsla för att bli sårad skrämmer bort andra.

Vad är det du låter forma din självbild och din självkänsla? Var hämtar du ”sanningen” om ditt värde som människa?

Gud, som är en kärleksfull Fader, vill att du och jag ska bli hela på insidan så att det ger synliga resultat på utsidan. 

David säger i Psaltaren 139:14
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Johannes 3:16 säger att du är älskad av Gud!
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Din självbild och självkänsla grundar sig inte i vad du gör, vem du lyckats bli eller andra yttre orsaker som kan ”boosta” ditt känsloliv. De har sin grund i vem du är! Du är Guds barn, älskad av Fadern och Sonen, skapad av Gud till hans avbild och mer värd än allt annat på vår jord.

Jesaja 41:10
Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Egen bön:
Jesus jag ber om att idag få känna din kärlek djupt in i mitt hjärta. Fyll mig med den tryggheten att jag är älskad av dig och därför är mitt värde så oändligt stort.
Ge mig kraften att stå emot när min egna inre röst vill få mig att tvivla på detta. Ditt ord är sanning och där har jag min trygghet.

Församlingens bön:
Herre låt oss som ditt folk få bära budskapet till människor att de är älskade av dig. De har sitt värde i dig och de behöver inte söka sin bekräftelse hos någon annan än hos dig.
Låt vår församling vara en miljö där vi kan känna oss säkra på vem vi är och finna trygghet i gemenskapen. 

Dag 18

Dag 18

Ledning i mitt liv

Många gånger står vi inför val i livet. Det kan handla om utbildningsväg, livskamrat, arbete, bostadsort etcetera.
Vi ber till Gud: Led oss.

Gud är intresserad av alla områden i våra liv. Många är vittnesbörden om hur Herren lett personer in i sammanhang där de ”ska vara”. 

Vi kan få be om Guds ledning i de frågor som vi har och räkna med att han svarar. Han som går med i varje steg i ditt liv vill uppenbara sin vilja för dig. Ibland sker det väldigt tydlig och ibland är det hans stilla viskning, hans kärleksfulla knuff i sidan på dig.

Jeremia 31:9 SFB15
… men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar…

Bibeln säger också att vi kan få vishet kring det som utmanar oss. När vi samtalar med någon och tar råd så kan vi ibland höra oss själva säga det som är uppenbara. Vi hör oss säga det som vi egentligen redan förstått. Gud hade reda talat till oss i tankar och känslor. Vi visste redan det vi inte hade förstått.

Jakobs brev 1:5 SFB15
Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. 

Ordspråksboken 13:20a B2000
Den som vistas bland kloka blir klok… 

Men Gud har gett oss en generell uppenbarelse, Hans Ord. Bibeln, är full av vägledning för ditt liv. Även samvetet har Gud monterat in i oss och vi hör dess röst ofta tala det som är rätt. Det finns en uppenbarelse som inte är dold om du bara vill lyssna.

Mika 6:8 NUB
Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. 

Egen bön:
Idag vill jag vandra på dina vägar. Lär mig förstå ditt ord så jag kan se dina vägar för mig. När jag behöver särskild uppenbarelse så vill du ge det till mig. Tack för att du bryr dig om mig som ditt barn. Led mig där jag går bedjande fram.

Församlingens bön:
Herre led oss med din Ande och låt oss tillsammans få stödja och hjälpa varandra till att komma rätt i våra liv. Låt oss få ha en gemenskap där din vishet flödar fram. Låt ditt ord och dina vägar bli förkunnade på ett sådant sätt att vi kan se vägen vi ska gå.

Dag 17

Dag 17

En växande andlig mognad

Första Korinthierbrevet 13:11
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

I vårt dagliga liv så sker en tillväxt och mognad. Det är en naturlig del av livet. Men vi är inte alltid så medvetna om hur vårt andliga liv utvecklas och växer. 

Som Jesu efterföljare är vi kallade att växa i tro och mogna. Det borde vara naturligt för oss att vilja mogna som kristna och lära oss mer om det livet han har kallat oss in i. I församlingen så har jag miljön för min tillväxt. Genom gemenskapen i församlingen så tränas, undervisas och utmanas jag. I församlingen finns de andliga tjänster som behövs för att få mig att växa. Om du vandrar med dem som är vis så kommer du att själv få del av deras visdom.

Efesierbrevet 4:12b-13
De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

Kristi fullhet känns väl som väl stora ord att ta i vår mun. Men önskan är att mogna tillsammans med Jesus. 

Vi har redan bett för Andens verk i våra liv när det gäller hans gåvor och tjänster. Men detta vi stannar till vid idag har att göra med andlig växt.
Paulus skriver i Galaterbrevet 5 om de andliga frukterna. Frukt är inte som gåvor något som kommer direkt utan något som får växa fram över tid. Låt oss sträva efter att växa så att livet i Kristus blir synligt i våra liv.

Egen bön:
Jesus jag vill följa dig och jag vill låta ditt liv vara mitt exempel. Hjälp mig att mogna tillsammans med dig så att jag får mer av andlig urskiljning i mitt liv.
Låt mig få växa tillsammans med ditt folk så jag når mognad i dig. Helige Ande låt din kraft och vishet styrka mig i min längtan.

Församlingens bön:
Fader, vi ber i Jesu namn att vi skulle få vara en församling som är en växtmiljö för den som vill växa i sin tro. Låt en lydnad för ditt ord och en andlig längtan styra vår tillväxt i dig. Uppenbara dig i ditt ord och led oss vidare på din väg.

Dag 16

Dag 16

Bön för vår stad

När judarna blev bortförda till Babylonien så var det en del som förespråkade att man inte skulle värna om stället man kom till utan, i sin tanke, vara på väg därifrån. Jeremia talade till folket att Gud sagt att man skulle stanna kvar där i 70 år och därför skulle man söka stadens bästa.

Jeremia 29:7 SFB15
Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. 

När vi söker att göra vårt bästa för den ort vi lever i så är det något Gud ser med välbehag på. Inget är mer fel än att tro att Gud inte skulle vara intresserad av helheten i våra liv. ”När det går väl för den, går det också väl för er.” 

Paulus skriver i samma anda i Första Timotheosbrevet 2:1-4 B2000
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. ’

Ingen står fri från det som händer i samhället därför ber vi om välsignelser över de som har det politiska ansvaret i vår stad.

Men vi ber också om den omvända välsignelsen att vi som församling ska åtnjuta respekt och gott anseende och uppskattning så att vi kan få favör i staden. Inte för vår egen skull utan för det som vi står inför när det gäller framtid för vår verksamhet. Sociala Centret, kyrkans verksamheter etc. 

Ordspråksboken 22:1 SFB15
Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.

Egen bön:
Herre jag ber för vår stad och de som styr den. Jag ber att de ska få vandra där du kan välsigna. Jag ber att jag själv ska få leva det livet som skapar respekt för dig och det liv jag lever i dig. Välsigna mig till att vara en välsignelse.

Församlingens bön:
Jesus låt oss som din församling agera och leva på ett sätt som ger dig äran. Låt din kärlek leda vår väg. Välsigna Varberg och låt väl gå! Låt oss få vandra i din välsignelse och kunna vara med och ge ut ditt goda till en värld som behöver dig. Låt oss söka stadens bästa.

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00