Välkommen till ny gudstjänst på söndag!

På söndag har vi gudstjänst klockan 10 igen!

Denna söndag predikar pastor Ola Olofsson och Samuel Svenningsson har ansvar för lovsången!

Kom med förväntan och längtan efter att få möta Jesus.

Vill du så kan du också vara med på bön 09:15 på söndagmorgonen.

Välkomna!

Ny Alphakurs är planerad!

Finns Gud och vad vill han då säga mig?

Det kan finnas många frågor kring detta med kristen tro! Men om jag inte hittar ett sammanhang där jag kan få ställa ärliga frågor är det svårt att få svar!

Därför har vi planerat in ytterligare en Alphakurs till hösten! Onsdagen den 13 september klockan 18:30 är du välkommen till Pingst Varberg för att dela dina funderingar tillsammans med andra som också är intresserade av vad en tro på Jesus kan handla om.

Kvällen börjar med att vi äter tillsammans.
Sedan ges ett föredrag om ett ämne som vi samtalar om i en uppföljande samtalsstund.

Anmälan sker till:
event@varbergpingst.com
eller till Solweig Carlén 0708-37 12 19 & Gunnel Ivarsson 0706-63 54 80

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Kom och lyssna till Dennis Shepherd

Från och med söndag börjar vi våra gudstjänster klockan 10:00. Denna tid har vi ända fram till 27 augusti.

Vi har bön varje vecka, tisdagar klockan 18:30, och sedan innan gudstjänsten, söndagar 09:15.

Denna vecka kommer Dennis Shepherd predika i gudstjänsten. Dennis är föreståndare på vårt Sociala Center och även en del av förkunnarteamet i vår kyrka.

På söndag kommer vi också att ha dopförrättning. Två personer har valt att följa Jesus i dopet. Vill du vara med om detta så hör av dig till Ola Olofsson.

Sverigebönen i Pingstkyrkan på Nationaldagen!

 

På söndag gästas vi av Paul Waern!

Denna söndag gästas vi av Paul Waern. Han har varit vår missionär i många år och arbetar med ledarträning över världen där Guds rike växer.
Gudstjänsten är 16:00 och vill du vara med på bönen så startar den 15:15!

På många platser har man inte möjligheten att läsa på ledarskolor och bibelskolor. Där har ICBI, som numera är en tydlig del av IBRA:s verksamhet, sin största uppgift. Att ge ledarträning och bibelundervisning till nya ledare och pastorer.

Vi är så glada att vi som församling är en del av detta globala arbete och vi ser fram emot att lyssna till Paul på söndag!

Missa inte  detta!!!

I gudstjänsten medverkar även lovsångsteam och barn som sjunger. Barnkyrkan och Kids + har också sina samlingar under gudstjänsttiden som är 16:00!

ICBI – Tränar ledare i hela världen

ICBI ger ledarträning på distans, för församlingsledare ute i världen.
Genom ICBI får ledarna en grundläggande bibelkunskap för att fungera i sina uppgifter.

Två intressanta besök samma helg…

Denna helg som kommer gästas vi av två intressanta talare.

Först så besöker Birgitta Sjöström Aasa oss på lördag eftermiddag. En föreläsning från 14:00 till 17:00. Vi kommer att få undervisning i hur vi går tillväga med att be för andra, samt att vi kommer beröra själavårdande aspekter i relationen mellan oss som människor.
Vi lovar att detta kommer att vara en intressant eftermiddag. Kostnaden för föreläsningen är 50 kr.

På söndag så gästas vi av Sven Almkvist. Sven är författare, förkunnare och föreläsare som skrivit många böcker. Han har även skrivit en bok om Daniels bok, ”Framtiden förutsagd”, utifrån boken i Gamla Testamentet. Daniels bok talar lärjungaskap i en prövande tid men också om det man ibland kallar eskatologi, läran om de yttersta tingen, där Guds framtidsvision för människan finns omtalad.
Du kan vara säker på att det blir en spännande söndagsgudstjänst. Missa inte denna!

I övrigt så hänvisar vi till kalendern som ger en detaljerad information om samlingar i kyrkan framöver!

Jesus – mänsklighetens hopp

Nu närmar vi oss påskhelgen, kanske den största helgen i vår kristna tro!

Det finns inget så avgörande för mänskligheten som detta att Guds Son kom till världen för att försona oss med Far i himmelen och genom att ge sitt liv på ett kors återskapa vägen till Fadern!

Gör vad du kan för att inte ”slarva” bort denna helgen utan kom till kyrkan för att fira det stora budskapet tillsammans med Guds folk!

I helgen har vi glädjen att ha Pingst förre föreståndare Pelle Hörnmark som predikan i vår konferens!

Vi startar dock upp helgen med en Getsemanestund på torsdagskvällen. Detta kommer att vara en stund av bön & lovsång med nattvard. I tacksamhet för att Jesus vann seger över frestelsen att vika undan lidandets väg och vinna seger i sin kamp tackar vi för vad detta gav oss som resultat.

På Långfredagen klockan 11 så predikar så Pelle Hörnmark och även Påskdagen 16 och Annandag Påsk 11 är Pelle talare.

Annandag Påsk är ett ekumeniskt möte då Ola Bjervås, Kyrkoherde i Träslövs Församling medverkar.

Långfredagen och Påskdagen kommer Barnkyrkan och Kids+ att ha egna samlingar! Missa inte dem!

Välkomna!

Sista helgen med temat Celebrate Recovery

På söndag 16:00 predikar Semias Schenberg, Pastor med ansvar för vårt sociala arbete, i vår temaserie Celebrate Recovery!
Det har varit en intressant serie som utmanar oss alla till att arbeta med våra liv och de saker som kan vara i vägen för en återupprättelse, ett tillfrisknande och att bli fri från det som vi binda oss i negativa spiraler och beteenden.

Kom med på söndag och lyssna till Semias!

Vill du vara med på bön innan så är du välkommen 15:15 för en halvtimme i bön innan gudstjänsten.

Barnkyrkan och Kids+ samlas under gudstjänsttiden i sina aktiviteter.

Men redan fredag kväll kommer det att vara ett kanontillfälle för dig som är lite yngre då har LIFE, vår ungdomsverksamhet, en samling som man kallar REACH! Välkommen dit klockan 19:00!

Vi har även städdag i kyrkan, lördag 09:00, då vi vårstädar våra lokaler och lite utomhus! Välkommen med!

Vi fortsätter vår serie om Celebrate Recovery…

Denna fredag åker våra ungdomar till Connect Church Göteborg och deras ungdomsmöte Encounter! Anmälan sker till LIFE-ledarna!

På söndag så predikar vår ungdomspastor Gustaf Nyström över temat Upprättade Relationer.
Det kommer bli en fantastisk söndag!
16:00 börjar gudstjänsten och vill du vara med och be för vår gudstjänst så kom 15:15 för en halvtimmes bön innan mötet.

Veronica Wågenberg håller i lovsången på gudstjänsten.

Under gudstjänsten så samlas våra barn till Barnkyrkan och Kids+ Sönda’

Temagudstjänsterna fortsätter!

Vi tror som församling på att Gud vill upprätta människor! Låta dem växa så att de mognar och växa in i uppgifter som han har förberett för oss som människor.

Därför vill vi under fyra veckor tala om Celebrate Recovery. Det är ett material som används på många håll över världen som ett grundinstrument för att ta tag i de bitar som vi sitter fast i.

Det kan vara droger och alkohol. Men det kan lika väl vara sår från våra relationer, skadade självbilder på grund av övergrepp, relationer som kraschat etc.

Vi vill uppmuntra dig att arbeta med dig själv – tillsammans med Gud som har makten att återupprätta och hela dig rakt igenom.

På söndag predikar församlingens föreståndare Ola Olofsson kring detta med självrannsakan. Vad innebär detta för vårt tillfrisknande och vårt inre helande? Hur ställer vi oss i ljuset för att bli genomlysta med Guds sanning men också hans underbara nåd?

Under gudstjänsten så samlas barnen i Barnkyrkan och Kids+, vi har även öppet i Leklandet för aktiviteter där!

Kom och va med på söndag 16:00! Missa inte våra gudstjänster utan va’ med även du!

Tolkning till engelska under gudstjänsten!

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00