Bistånd

PMU –Pingstmissionens utvecklingsarbete

PMU:s vision är en rättvis och jämlik värld där människors relationer är upprättade, där fred, frihet och demokrati finns för alla och där mänskliga rättigheter respekteras, där ekonomiska resurser är rättvist fördelade och där människor lever i harmoni med naturen och säkrar framtiden för kommande generationer.

Liksom Jesus är en sann förebild för allt mänskligt liv, ska kyrkan vara en förebild i att bygga ett gott samhälle. PMUs uppdrag är att tillsammans med övrig svensk pingströrelse, och i samverkan med lokala samarbetspartner, bekämpa alla former av fattigdom:

1. Genom påverkansarbete, där vi ger röst åt utsatta grupper i samarbetsländerna och bidrar till att skyldighetsbärare tar sitt ansvar gentemot rättighetsbärare.

2. Genom utvecklingsinsatser och humanitära projekt, där vi i samverkan med lokala samarbetspartner och människor som lever i fattigdom, bidrar till försoning, upprättelse och förvandling genom att:

– medla och skapa förutsättningar för fredlig samexistens och upprättade relationer.

– skapa förutsättningar för människor, oavsett ursprung och tro, att återfå sin mänskliga värdighet och att ta kontrollen över sina liv.

– bekämpa orättfärdiga strukturer, så att utsatta och marginaliserade grupper kan utkräva och åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

3. PMUs uppdrag är också att generera resurser för denna verksamhet och att genom kommunikation och opinionsbildning i Sverige bidra till ett fördjupat engagemang för rättvisa och upprättelse.

Varje månad förmedlar Second Chance medel och hjälp till behövande i Varberg och världen. Här kan du se en sammanställning på vart medlen bl.a. förmedlas.

 • Världens barn
 • Barnhem i bl.a Moldavien, Indien
 • LP- Verksamheten – Beroendevård i Varberg
 • Barnhemmet Varberg Home of peace
 • PMU – Pingstmissionens utvecklingsarbete
 • Julhjälpen i Varberg
 • Rehabcenter Argentina
 • Barnhem Argentina
 • Edvins fond
 • Mission Return i Baranovich Vitryssland
 • Räddningsflyget ”MAF”
 • Panzisjukhuset i Kongo
 • Bulgariennnnhjälpen ”soppkök”
 • ”Mammornas vår” satsning på ensamstående mammor i Kongo
 • Produktion av barnprogram för TV i Tanzania
   Läs mer på: http://www.pmu.se
Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00