På söndag har vi sista ”Våra hjärtslag!”

På söndag predikar Ola Olofsson över den sista delen av vårt värderingsdokument: Den kyrka vi vill vara får människor att växa!

Tid: 16:00
Plats: Engelbrektsgatan 17

Vi kommer att ha information om bibelspridning och välkomna nya medlemmar, ha dop och nattvard.

Välkommen med till en spännande och fullmatad gudstjänst!

Musikal- och dramadags!

På söndag kl 16:00 kommer våra härliga barn att vara huvudpersoner i gudstjänsten. Sång, musik och dramatisering kommer det att vara.

Missa inte detta tillfälle att få se vår fantastiska barnverksamhet ”in action”!
Twist & Shout, Barnkyrkan och Kids+ medverkar!

Påsk 2019

Påsken är här!

Påsken 2019

Välkommen att fira påsk med oss i Pingst Varberg!

Våra hjärtslag… forts.

På söndag klockan 16:00 fortsätter vi att tala om församlingens värderingar. Denna söndag så predikar Ola Olofsson över ämnena Helhjärtad och Relevant. Missa inte denna söndag! Vi tror att Gud ska möta med det som du kommer med som behov.

Under gudstjänsttid har vi även Barnkyrkan och Kids+ för våra barn!

Våra hjärtslag!

På söndag klockan 16 är det Semias Schenberg som predikar över våra värderingar.

Han predikar om Den kyrka som vi vill vara… Är en generös kyrka & Är till för andra!

Missa inte vår serie som handlar om vad för kyrka vi vill vara och vad vi vill odla för atmosfär i vår gemenskap.
Det vi bär med i ”våra hjärtslag” är det som vi ”läcker” ut till andra!

Våra hjärtslag!

Under några söndagar i vår kommer vi att predika utifrån vårt värderingsdokument. Vi hoppas att detta ska fördjupa vår förståelse för vart vi som församling är på väg och med vilka värderingar som vi vill bygga den framtiden, med Guds hjälp!

Sista gudstjänsten med vårt tema!

På söndag 16:00 så predikar Semias Schenberg på temat: ”Jesus sa:”
Missa inte denna gudstjänst. Barnkyrkan och Kids+ Söndá samlas under gudstjänsten.

Samuel Svenningsson har ansvar för sång och musik och vi välkomnar nya medlemmar och firar nattvard!

Vill du vara med och be innan gudstjänsten så möts vi i församlingsvåningen 15:15 och ber i en halvtimme!

Välkomna!

Konsert med Läkarmissionen och Terese Fredenwall!

På lördag 18:00 ger Terese Fredenwall och Läkarmissionen en konsertkväll i Pingst Varberg. Richard Niklasson kommer också att informera om Läkarmissionens arbete och en kollekt tas upp för deras arbete under konserten.

Välkomna!

Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg Telefon 0340-61 16 00